W czasie pandemii nie maleje zainteresowanie inwestycjami na rzecz poprawy efektywności energetycznej

11.12.2020
6a2e3ad1f97759a1f1bd8a42918cd366

Efektywność energetyczna, zwana również szóstym paliwem, na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Inwestycje w jej zwiększanie przynoszą realne oszczędności. Świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty, to dodatkowe środki finansowe za działania oszczędnościowe. 370 toe to aktualny, tegoroczny stan praw majątkowych z tytułu projektów efektywności energetycznej uzyskanych przez PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, dzięki współpracy z lokalnymi partnerami, przede wszystkim spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże to największy na Pomorzu wytwórca ciepła i energii elektrycznej w dwóch elektrociepłowniach – w Gdańsku i Gdyni. Jako duże przedsiębiorstwo energetyczne posiada także odpowiednie uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania i reprezentowania innych podmiotów w procesie pozyskania białych certyfikatów. Firma odpowiada za realizację wszystkich formalności, w tym audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia, przygotowanie i złożenie wniosku oraz innych wymaganych dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki oraz dokonuje odpowiednich rozliczeń.

- Rok 2020, chociaż trudny ze względu na pandemię, przyniósł kolejne pozyskane białe certyfikaty. Z 14 projektów uzyskaliśmy 370 toe potwierdzonych prawami majątkowymi, z czego 33 toe to oszczędności dzięki własnym projektom modernizacyjnym. W URE czeka kolejne 14 wniosków na ponad 500 toe – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Przez 7 lat realizowania tej usługi Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła podjął współpracę z ok. 40 spółdzielniami, wspólnotami i przedsiębiorcami z regionu, co przełożyło się na realizację blisko 120 projektów efektywnościowych i pozyskanie ponad 15.000 toe. Były wśród tych projektów takie, jak modernizacje sieci cieplnych, termomodernizacje, likwidacja piecyków gazowych, wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

Co roku PGE Energia Ciepła organizuje dla trójmiejskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych seminaria promujące tematykę efektywności energetycznej. W tym roku, 3 grudnia, spotkanie odbyło się w formie webinarium, a po frekwencji widać, że zainteresowanie tematyką nie maleje, bez względu na trudności.

- Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej biznesowej aktywności. Poza korzyściami finansowymi dla współpracujących stron warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców - dodała Elżbieta Kowalewska.

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii. Wynikają z nich wyrażane w jednostkach toe (tona oleju ekwiwalentnego) prawa majątkowe, które mają wartość pieniężną i są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.

Działania związane z poprawą efektywności energetycznej to nie tylko oszczędność energii. To także inwestycja w ekologię, jakość życia mieszkańców oraz dodatkowe środki w budżecie na przeprowadzenie następnych efektywnych energetycznie modernizacji.