PGE Energia Ciepła z nagrodą Świętokrzyska Victoria

26.02.2020
8aed47f13f59cc8e9a92026153d4db10

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, została laureatem Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyska Victoria, w kategorii Przedsiębiorczość. Kapituła konkursu doceniła inwestycje i działania proekologiczne kieleckiej elektrociepłowni oraz jej zaangażowanie w pomoc lokalnej społeczności.

Świętokrzyska Victoria to nagroda samorządu województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób, działających lokalnie. Nagroda przyznawana jest co roku w trzech kategoriach: przedsiębiorczość, samorządność i osobowość.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 25 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej, kielecka elektrociepłownia została uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyską Victorią. Statuetkę, certyfikat i nagrodę pieniężną odebrał Dariusz Kozak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

- Jestem niezmiernie dumny, że nasza praca została doceniona. To zasługa oddanych pracowników elektrociepłowni, dzięki którym, jako część PGE Energia Ciepła, możemy zagwarantować kielczanom bezpieczne dostawy energii elektrycznej i ciepła – powiedział Dariusz Kozak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. – Świętokrzyska Victoria to dla nas ważne wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy dla regionu.

Elektrociepłownia w Kielcach podjęła szereg działań inwestycyjnych, których realizacja spowodowała wymierne efekty ekologiczne. Już w 2008 roku wybudowano kocioł biomasowy opalany zrębkami drzewnymi, dzięki czemu zostało ograniczone roczne zużycie węgla. W 2014 roku poprzez zainstalowanie przy kotle biomasowym turbiny kondensacyjno-upustowej powstał ekologiczny blok biomasowy. W 2019 roku zmodernizowano instalację odpylania kotła WR-25 nr 1 znacząco zmniejszając emisję pyłu do atmosfery.

Mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Kielc, elektrociepłownia w 2018 roku zainicjowała we współpracy z MPEC Kielce program „Ciepła woda użytkowa”, którego celem jest likwidacja niebezpiecznych piecyków gazowych, wyeliminowanie ryzyka zatrucia czadem oraz zapewnienie mieszkańcom dostaw ciepłej wody użytkowej z miejskiego systemu ciepłowniczego.

- W naszej codziennej działalności możemy nie tylko wykazywać się przedsiębiorczością i zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, ale także możemy wspierać potrzebujących. Dlatego w ramach prowadzonego w PGE Energia Ciepła ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” naszą nagrodę pieniężną pragnę przekazać na wsparcie kieleckiego „Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” – powiedział podczas uroczystości Dariusz Kozak.

Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” jest realizowany w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Siechnicach i Zielonej Górze. Ma na celu wsparcie osób i instytucji społecznie wrażliwych, poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W zeszłym roku w ramach programu PGE Energia Ciepła przekazała ponad 300 tysięcy złotych dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach swoją działalność eksploatacyjną rozpoczęła w 1989 roku. Od stycznia 2019 roku jest częścią PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE, największego w Polsce producenta energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Kielecka elektrociepłownia jest podstawowym dostawcą ciepła dla miejskiego systemu ciepłowniczego. Wytwarzane ciepło pokrywa zapotrzebowanie ponad 60 proc. mieszkańców Kielc.

W 2019 roku PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach otrzymała tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.