PGE Energia Ciepła laureatem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

25.02.2020
fa5394cd0cb6f15b694c250dac89cb52

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została laureatem XII edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", zorganizowanym przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność", pod patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 24 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności".

„Siłą i źródłem sukcesu w każdej firmie są ludzie. To nasz najważniejszy kapitał. Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom" to dla nas ogromne wyróżnienie, szczególnie, że o tę nagrodę wystąpili sami pracownicy. Praca w energetyce wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wiele uwagi poświęcamy bezpieczeństwu pracy, a otwarty i bieżący dialog z załogą, oparty na zaufaniu, pomaga nam się doskonalić i wspiera nasz rozwój. Ta nagroda to docenienie pracy całego zespołu PGE Energia Ciepła za otwartość i atmosferę dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku wśród załogi Oddziału Wybrzeże” – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku odpowiedzialny jest za produkcję ciepła dla mieszkańców Trójmiasta, Rumi i Kosakowa. Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni zaspokajają ponad połowę potrzeb grzewczych mieszkańców regionu. 

Oprócz PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, laureatami konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zostało 16 innych firm, w tym jeszcze dwie z Grupy Kapitałowej PGE: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Komisja Certyfikacyjna dokonując wyboru, brała pod uwagę takie kwestie jak: przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników. Dzięki temu udało się wyłonić te przedsiębiorstwa, które otrzymają certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To już XII edycja konkursu, nad którym patronat sprawuje Andrzej Duda, Prezydent RP.