PGE Energia Ciepła wspiera potrzebujących w Szczecinie

03.02.2023
dzielimy-sie-cieplem-pge-energia-ciepla-zachodniopomorski-zarzad-wojewodzkiego-pkps

PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie po raz drugi wsparła podmioty wrażliwe społecznie, w ramach realizowanego od lat programu „Dzielimy się ciepłem”. Celem programu jest wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku dwie organizacje ze Szczecina otrzymały pomoc w wysokości 60 tys. zł.

 

Beneficjentami wsparcia w 2022 r. są Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie, którzy łącznie otrzymali 60 tysięcy złotych. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzkiego PKPS od wielu lat pomaga potrzebującym mieszkańcom Szczecina, prowadząc m.in. schronisko dla bezdomnych mężczyzn, któremu z braku środków groziło w tym roku zamknięcie. Na działalność schroniska podmiot nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Natomiast Szpital Powiatowy w Gryfinie świadczy całodobową opiekę zdrowotną mieszkańcom powiatu gryfińskiego. W 2021 r. PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie również przekazał wsparcie tym instytucjom w kwocie 30 tys. zł.

- Mając na uwadze ideę społecznej odpowiedzialności wspomogliśmy wrażliwe społecznie instytucje, których działalność jest istotna dla miasta i regionu. Szczególnie poruszyły nas problemy z utrzymaniem działalności schroniska dla bezdomnych mężczyzn, prowadzonego przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS. Nie mogliśmy pozostać obojętni na sytuację, w której się ono znalazło. Bierzemy czynny udział w życiu lokalnej społeczności, angażując w problemy mieszkańców oraz pomagając w ich rozwiązaniu i wspierając najbardziej potrzebujących – mówi Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

- W imieniu swoim i Szpitala Powiatowego w Gryfinie serdecznie dziękuję spółce PGE Energia Ciepła S.A. za tak dużą pomoc dla naszego Szpitala. Przekazana kwota pozwoli nam jeszcze lepiej organizować opiekę zdrowotną dla naszych Pacjentów i komfort pracy naszego Personelu – powiedział Łukasz Dombek, Prezes Zarządu „Szpital Powiatowy w Gryfinie”.

- W imieniu Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie składam serdeczne  spółce PGE Energia Ciepła za okazaną pomoc i przekazaną darowiznę. Przekazana pomoc dla naszych podopiecznych ze schroniska dla bezdomnych WILGA w Szczecinie pozwoliła nam na opłacenie należności za ogrzewanie, co w obecnych czasach wzrostu cen mediów było dla nas ogromnym wsparciem. Warto pomagać najbiedniejszym - Wojciech Kamiński, Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Program "Dzielimy się ciepłem", realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Szczecinie. W 2022 r. PGE Energia Ciepła wsparła ponad 30 organizacji na łączną kwotę niemalże pół mln zł. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.