Elektrociepłownia w Kielcach wspiera i edukuje mieszkańców

03.02.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-elektrocieplownia-w-kielcach-2-

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, z Grupy PGE, prowadzi i promuje szereg wydarzeń edukacyjnych, sportowych oraz kulturalnych, skierowanych do lokalnej społeczności. Elektrociepłownia wspiera także najbardziej potrzebujących. W 2022 r. pomoc i wsparcie dotarły do mieszkańców za pośrednictwem kilku instytucji kieleckich.

 

- Elektrociepłownia w Kielcach od wielu lat angażuje się w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz mieszkańców Kielc. Są to zarówno projekty edukacyjne, budujące świadomość ekologiczną, ale także wydarzenia promujące aktywność fizyczną, bezpieczeństwo i kulturę. Staramy się docierać do wszystkich mieszkańców miasta i dlatego wspieramy także organizacje wrażliwe społecznie, niosące pomoc najbardziej potrzebującym  – mówi Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Kielcach. 

Wspieramy potrzebujących

W 2022 r. w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” Elektrociepłownia w Kielcach zdecydowała się na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dwóch organizacji niosących pomoc mieszkańcom miasta: Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskiego Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło. Przekazanie finansowego wparcia w wysokości 30 tys. zł umożliwia realizację codziennych działań przez te organizacje, a w efekcie pomaga w opiece nad podopiecznymi.

Elektrociepłownia w Kielcach reaguje również na nagłe i nieprzewidziane sytuacje. W miniom roku przeprowadzono zbiórkę dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Akcja już od pierwszego dnia cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem pracowników Elektrociepłowni w Kielcach.  

Elektrociepłownia w Kielcach edukuje młodszych i starszych.

Od kilku lat kielecka elektrociepłownia uczestniczy także w projekcie Grupy PGE „Lasy Pełne Energii”. Program ten realizowany jest we współpracy z Nadleśnictwem Kielce. Leśnicy opracowują plany nasadzeń, przygotowują sadzonki, a pracownicy spółki wraz z rodzinami sadzą młode drzewa. Inicjatywa ta pokazuje, że pracując razem, można nie tylko zadbać o stan polskich lasów, ale też propagować właściwe postawy ekologiczne, a także uwrażliwiać na przyrodę dzieci, młodzież i dorosłych. W minionym roku pracownicy wraz z rodzinami zsadzili dęby w Dąbrowie, leżącej na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Elektrociepłownia w Kielcach, jak co roku, również i w 2022 roku była partnerem Dni Energii, akcji promującej ochronę środowiska. Dla najmłodszych mieszkańców miasta przygotowano projekcję filmów edukacyjnych, w których Kot Ciepłosław tłumaczył czym jest ciepło, skąd się ono bierze, jak je oszczędzać i dlaczego warto wybierać ciepło sieciowe do ogrzewania domu. Podczas spotkania pracownicy kieleckiej elektrociepłowni wyjaśniali również czym są odnawialne źródła energii i czego nie wolno spalać w przydomowych piecach, tak aby zadbać o jakość powietrza oraz zdrowie swoje i najbliższych. W wydarzeniu wzięło udział około 600 uczniów z 11 szkół podstawowych z terenu Kielc.

Również w 2022 roku Oddział w Kielcach został Partnerem XIV powiatowych eliminacji konkursu "Bezpieczeństwo na Piątkę”, organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Kielcach.

Wsparcie wydarzeń sportowych i kulturalnych

PGE Energia Ciepła prowadzi szereg działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Zapewnia także energię wszystkim sportowcom i aktywnie angażuje się w inicjatywy lokalne na terenie całego kraju, zwłaszcza poprzez promocję sportu wśród najmłodszych. W minionym roku Elektrociepłownia w Kielcach wsparła turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży „Piątki na Rynku Sport CK 2022” oraz turniej teqball dla kobiet i mężczyzn, które odbyły się na kieleckim rynku.

Kielecka elektrociepłownia zachęca i inspiruje mieszkańców Kielecczyzny do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W 2022 roku PGE Energia Ciepła została Partnerem Głównym Festiwalu Muzyki Klasycznej „Ucho igielne”, odbywającego się w zabytkowych miejscach Ziemi Sandomierskiej. Na widowni podczas sześciu koncertów kameralnych zasiadło blisko 3,5 tys. widzów, którzy mogli uczestniczyć w muzycznej uczcie na najwyższym poziomie.

PGE Energia Ciepła partnerem miast i regionów

Niemalże pół miliona złotych PGE Energia Ciepła przekazała w 2022 roku do ponad 30 organizacji w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła Dzielimy się ciepłem. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących.  

- Jesteśmy partnerem miast i regionów. Dlatego potrzeby i inicjatywy mieszkańców lokalizacji, w których mamy swoje elektrociepłownie są nam bliskie. Angażujemy w realizację projektów na rzecz czystego powietrza, wsparcia ochrony środowiska, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także kultury i sportu. Aktywnie uczestniczymy również w działaniach na rzecz pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się także we wsparcie dla Ukrainy, przekazując paczki z żywnością i najbardziej potrzebnymi artykułami  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła już od lat, we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki, prowadzi program Energetyczna Kariera. Projekt zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. W 2022 r. najbardziej intensywne działania w ramach programu, prowadzono w elektrociepłowniach w Zielonej Górze, Toruniu, Krakowie oraz na Wybrzeżu.

Natomiast blisko 20 tys. drzew PGE Energia Ciepła posadziła w 2022 roku, wspólnie z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Lasy pełne energii. Dzięki tym działaniom spółka pomaga poprawić jakość powietrza oraz stan wód gruntowych, a także wspiera odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

PGE Energia Ciepła już od ponad 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, dzięki czemu wspólnie zajmują się ochroną sokołów wędrownych w Polsce. Sokoły wędrowne zagnieździły się na czterech kominach, należących do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – w Gdyni, Lublinie Wrotków i Toruniu, gdzie życie ptaków można obserwować on-line, oraz w Gdańsku. W 2022 roku PGE Energia Ciepła odnotowała prawie 150 tys. wejść na podgląd tylko gdyńskiego gniazda. W ubiegłym roku z 13 złożonych przez sokoły wędrowne jaj wykluło się 8 piskląt.