Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków pomaga, edukuje i chroni

02.02.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-elektrocieplownia-w-lublinie-wrotkow

PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, z Grupy PGE, podsumowuje zrealizowane w 2022 roku lokalne działania, wspierające mieszkańców. W Lublinie były to instytucje ochrony zdrowia oraz wspierające dzieci i młodzież.

 

- Nasza elektrociepłownia funkcjonuje w Lublinie już od blisko pół wieku. Poza podstawową działalnością, czyli produkcją ciepła i energii elektrycznej dla miasta, uczestniczy w lokalnych projektach. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest pomoc. Nasze działania są starannie przemyślane i często długofalowe, dzięki czemu stają się bardziej skuteczne. Jesteśmy również wrażliwi na trudne, nieprzewidziane sytuacje i staramy się jak najlepiej reagować na pojawiające się wyzwania, takie jak pomoc naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. W akcje pomocowe chętnie i systematycznie włączają się nasi pracownicy – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

W 2022 roku PGE Energia Ciepła po raz kolejny wsparła w Lublinie odbiorców wrażliwych społecznie, w ramach ogólnopolskiej akcji "Dzielimy się ciepłem". 30 tysięcy złotych na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Program Dzielimy się ciepłem ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty m.in. do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie.

PGE Energia Ciepła w Lublinie wspiera też odnowienie gatunku sokoła wędrownego w Polsce oraz popularyzuje wiedzę na ich temat wśród lokalnej społeczności. Na kominie Oddziału Elektrociepłowni w Lublinie Wrotków od 2016 roku znajduje się gniazdo tych rzadkich ptaków. Życie ptaków można obserwować online: www.peregrinus.pl/pl i www.pgeenergiaciepla.pl.

Lubelska Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła jest popularnym miejscem wizyt, m.in. studentów i uczniów tutejszych uczelni i szkół. Od maja ubiegłego roku, kiedy to po okresie pandemii powróciła możliwość organizacji zwiedzania obiektu, elektrociepłownię zwiedziło ok. 200 osób. W ramach programu Energetyczna Kariera, w 2022 r. roku Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków podpisał z Politechniką Lubelską porozumienie o współpracy dot. projektu skierowanego do uczniów szkół średnich pn. „Technika akademickie jako departamenty promocji nauki w otoczeniu społeczno-biznesowym”. Przesłankami były popularyzacja nauki poprzez utworzenie sieci klas o specjalistycznych profilach, takich jak inżynieria mechaniczna, elektronika i elektrotechnika oraz budownictwo i architektura, a także dostosowanie programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca stron obejmuje m.in. umożliwienie najzdolniejszym uczniom odbywanie praktyk na terenie elektrociepłowni. W 2022 r. w ramach projektu w zajęciach zorganizowanych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych.

Kadra elektrociepłowni w Lublinie Wrotków po raz kolejny wsparła również wychowanków domu dziecka na Lubelszczyźnie. Dzięki wielkiej przychylności pracowników do placówki trafiło niezbędne wyposażenie, a do dzieci paczki z  niespodziankami.

PGE Energia Ciepła partnerem miast i regionów

Niemalże pół miliona złotych PGE Energia Ciepła przekazała w 2022 roku do ponad 30 organizacji w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła Dzielimy się ciepłem. W ten sposób spółka wspomogła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla zwierząt, środowiskowych domów samopomocy, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących. 

- Jesteśmy partnerem miast i regionów. Dlatego potrzeby i inicjatywy mieszkańców lokalizacji, w których mamy swoje elektrociepłownie są nam bliskie. Angażujemy w realizację projektów na rzecz czystego powietrza, wsparcia ochrony środowiska, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także kultury i sportu. Aktywnie uczestniczymy również w działaniach na rzecz pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się także we wsparcie dla Ukrainy, przekazując paczki z żywnością i najbardziej potrzebnymi artykułami  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła już od lat, we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki, prowadzi program Energetyczna Kariera. Projekt zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. W 2022 r. najbardziej intensywne działania w ramach programu, prowadzono w elektrociepłowniach w Zielonej Górze, Toruniu, Krakowie oraz na Wybrzeżu.

Natomiast blisko 20 tys. drzew PGE Energia Ciepła posadziła w 2022 roku, wspólnie z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, w ramach ogólnopolskiego programu PGE Lasy pełne energii. Dzięki tym działaniom spółka pomaga poprawić jakość powietrza oraz stan wód gruntowych, a także wspiera odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

PGE Energia Ciepła już od ponad 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, dzięki czemu wspólnie zajmują się ochroną sokołów wędrownych w Polsce. Sokoły wędrowne zagnieździły się na czterech kominach, należących do elektrociepłowni PGE Energia Ciepła – w Gdyni, Lublinie Wrotków i Toruniu, gdzie życie ptaków można obserwować on-line, oraz w Gdańsku. W 2022 roku PGE Energia Ciepła odnotowała prawie 150 tys. wejść na podgląd tylko gdyńskiego gniazda. W ubiegłym roku z 13 złożonych przez sokoły wędrowne jaj wykluło się 8 piskląt.