PGE Energia Ciepła przeznaczy 9,5 mln zł na rozwój ciepła sieciowego w Rzeszowie

27.11.2019
510cb17fec46e91c7baba2a971af77ae

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rzeszowie zainwestuje 9,5 mln zł w rozwój ciepła sieciowego w Rzeszowie. Dzięki temu kilkanaście tysięcy Rzeszowian będzie mogło korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej w nowo podłączonych budynkach. Podpisana 27 listopada 2019 r. umowa to efekt zaangażowania PGE Energia Ciepła w projekty realizowane w mieście.

 „Podpisana umowa z MPEC to nasz wkład w dynamiczny rozwój Rzeszowa. Rozpoczynamy współfinansowanie inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. Przeznaczymy na ten cel 9,5 mln złotych, które trafią na lokalny rynek i wzmocnią podkarpacką gospodarkę. Od początku swojej działalności PGE Energia Ciepła dba o to, aby rynek zamówień był w pełni otwarty dla polskich, lokalnych przedsiębiorców” - powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. - „Zwiększenie zasięgu sieci ciepłowniczej umożliwi mieszkańcom korzystanie z ciepła sieciowego co wpłynie na ich zdrowie dzięki poprawie jakości powietrza w mieście i regionie. Część tej kwoty zostanie przekazana na likwidację piecyków gazowych, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców” - dodał Wojciech Dąbrowski.

Dzięki współpracy PGE Energia Ciepła z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w ciągu najbliższych czterech lat nastąpi rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Rzeszowie i kilkanaście tysięcy mieszkańców będzie mogło korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Spółka w ciągu ostatnich 2 lat przyłączyła do sieci ciepłowniczej 360 MWt. Rok 2019 zostanie zamknięty rekordową liczbą przyłączeń wynoszącą 219 MWt, co jest równoznaczne z przyłączeniem do sieci 100 tysięcznego miasta. Do grona dystrybutorów, z którymi PGE Energia Ciepła współpracuje dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie.

„Pomoc finansowa PGE Energia Ciepła umożliwi doprowadzenie i rozbudowę, sieci ciepłowniczej do osiedli Pobitno, Słocina, Przybyszówka, Strefy Ekonomicznej ,,Dworzysko”. W ostatnich 3 latach MPEC - Rzeszów przyłączył do sieci ciepłowniczej 29 MWt. Zwiększenie ilości przyłączonych obiektów stwarza szansę na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców miasta Rzeszowa” – powiedział Lesław Bącal, Prezes Zarządu MPEC - Rzeszów.

„Strategia rozwoju PGE Energia Ciepła zakłada, że we wszystkich naszych lokalizacjach jesteśmy aktywnym partnerem miast i regionów i integralnym elementem ekosystemu miejskiego” - podkreślił  Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła. - „Rynek ciepła z racji swojej wagi dla społeczności lokalnych wymaga naszej obecności na wielu płaszczyznach. Dlatego współpracując na rzecz rozwoju ciepła sieciowego w Rzeszowie będziemy równolegle intensyfikować nasze zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców w obszarze kultury, sportu, edukacji  jak i wsparcia  charytatywnego” - dodał Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnych m.in. poprzez program „Dzielimy się ciepłem” udzielając odbiorcom wrażliwym społecznie wsparcia finansowego na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Ponadto spółka angażuje się w sponsoring kultury wspierając filharmonie w największych miastach w Polsce. W ramach zaangażowania w sport dzieci i młodzieży PGE Energia Ciepła realizuje projekt „Chodź na łyżwy” we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego umożliwiając naukę jazdy na łyżwach i rodzinne spędzanie czasu. PGE Energia Ciepła wspiera także uczniów i szkoły o profilu energetycznym w ramach projektu „Energetyczna kariera”.