PGE Energia Ciepła podpisała list intencyjny z WFOŚiGW oraz MPEC w Kielcach o współpracy przy Programie „Ciepła woda użytkowa”

26.11.2019
42e0c77161692152da8cb7f98ba7d012

PGE Energia Ciepła podpisała 26 listopada  2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach list intencyjny z WFOŚiGW oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kielcach, a także trzy umowy ze Świętokrzyską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz MPEC w Kielcach w zakresie współpracy przy lokalnym Programie „Ciepła woda użytkowa”.

List intencyjny podpisali Dariusz Kozak - dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, Jan Karwasiński - prezes zarządu MPEC w Kielcach oraz Ryszard Gliwiński - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli także Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE Energia Ciepła oraz Piotr Szarek - członek zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła jako największy producent ciepła w Polsce jest niezawodnym partnerem miast i regionów. Naszą ambicją jest wspieranie samorządów w rozwoju ciepłownictwa, czego wyrazem jest podpisany dzisiaj list intencyjny. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia ciepła i co najważniejsze, zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Dodatkowo dostęp do ciepła sieciowego ma znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza zarówno w Kielcach jak i w całym regionie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podpisanie listu intencyjnego jest wyrazem intensyfikacji działań prowadzonych w ramach programu „Ciepła woda użytkowa” polegających na likwidacji piecyków gazowych i zastąpieniu ich ciepłem sieciowym oraz ciepłą wodą użytkową. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Kielcach wspiera program w zakresie współfinansowania inwestycji.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach, kielecki MPEC, a od dziś także WFOŚiGW w Kielcach wspólnie realizują program „Ciepła woda użytkowa” skierowany do mieszkańców, których lokale przyłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej, a ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest przy pomocy piecyków gazowych. Do realizacji programu wykorzystywane jest ciepło sieciowe produkowane w kieleckiej elektrociepłowni, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez wyeliminowanie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla. 

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy instytucjami to kolejny krok w rozwoju programu i zwiększenia bezpieczeństwa cieplnego mieszkańców Kielc. PGE Energia Ciepła sukcesywnie prowadzi rozmowy z różnymi podmiotami zainteresowanymi przystąpieniem do programu. W tym celu odbyło się już kilkanaście spotkań z zarządami i mieszkańcami lokalnych spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych - powiedział Dariusz Kozak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

PGE Energia Ciepła podpisała również trzy umowy o współpracy z Zarządem Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Kielcach. Przedmiotem umów są przedsięwzięcia inwestycyjne, mające na celu zapewnienie dostaw ciepłej wody użytkowej, produkowanej w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, do budynków odbiorców znajdujących się przy ul. Marszałkowskiej 73, 69, 65.

Podpisanie umów jest realizacją zapisów listu intencyjnego z 15 października 2018 roku, w którym strony zobowiązały się do wspólnych działań, mających na celu zapewnienie dostaw ciepła do budynków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem do przygotowania ciepłej wody użytkowej.