PGE Energia Ciepła podpisała Porozumienie ze swoimi dziewięcioma spółkami zależnymi

21.08.2018
8600c35d2a2eee49cc8d5a23fb9cd8da

PGE Energia Ciepła podpisała 21 sierpnia Porozumienie Generalne określające zasady współpracy ze swoimi spółkami zależnymi. Celem podpisanego Porozumienia jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji, jaką jest Grupa Kapitałowa PGE.

Porozumienie Generalne zostało podpisane pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej dziewięcioma spółkami zależnymi, tj. elektrociepłowniami: PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Elektrociepłownią Zielona Góra, spółkami usługowymi: PGE Paliwa, PGE Ekoserwis, Zower, Torec, Utex-Serwis oraz spółką celową -  PGE Gaz Toruń.

Porozumienie Generalne reguluje pod kątem prawnym i administracyjnym zasady współpracyPGE Energia Ciepła i jej spółek zależnych, wynikające bezpośrednio ze stosowania jednolitych zasad ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Dla PGE Energia Ciepła, lidera Linii Biznesowej Ciepłownictwo oraz jednej z kluczowych spółek w Grupie PGE, formalizacja zasad współpracy pozwoli na wzmocnienie pozycji rynkowej spółki, ukierunkowanej na wzrost udziału w rynku ciepła sieciowego w Polsce.

Skuteczna realizacja zadań w ramach Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem jest PGE Energia Ciepła, wymaga formalnego zintegrowania działań i koordynacji procesów wszystkich dziewięciu spółek zależnych należących do PGE Energia Ciepła. Podpisanie Porozumienia Generalnego jest ważnym etapem formalizującym tę współpracę: Jesteśmy zintegrowaną spółką, mówiącą jednym głosem i realizującą wspólne interesy gospodarcze, ekonomiczne oraz oczekiwania społeczne naszych odbiorców. Takie podejście pomoże nam zrealizować ambicję bycia firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Grupa Kapitałowa PGE to największa grupa energetyczne w Polsce, jednak wszystkie jej spółki kierują się tymi samymi wartościami - Partnerstwem, Rozwojem i Odpowiedzialnością i realizują jedną misję Grupy, jaką jest budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Porozumienie Generalne, jakie zostało dziś podpisane, jest dowodem na to, że wszystkie spółki Grupy usprawniają swoje procesy, w ramach jednej, spójnej organizacji, ukierunkowanej na realizację wspólnego celu: umacniania Grupy PGE na pozycji lidera rynku energii i ciepła w Polsce, który wykorzystuje swoje zasoby w służbie klientom – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Po powstaniu, z przejętych w listopadzie 2017 r. aktywów, nowej spółki PGE Energia Ciepła, Grupa PGE ogłosiła w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa, zakładającą wydzielenie Linii Biznesowej Ciepłownictwo, której liderem i integratorem jest PGE Energia Ciepła. Kolejnym krokiem konsolidującym działalność w ramach Grupy było ogłoszenie w czerwcu Planu Podziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zgodnie z przyjętym Planem, do PGE Energia Ciepła z PGE GiEK przejdzie w styczniu 2019 r. sześć elektrociepłowni EC Gorzów Wielkopolski, EC Bydgoszcz, EC Kielce, EC Zgierz, EC Rzeszów i EC Lublin.