PGE Energia Ciepła po raz kolejny podzieliła się ciepłem w Kielcach

23.12.2022
3

W ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach, wsparła Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Łączna kwota przekazanej darowizny wyniosła 30 tys. zł.

Celem programu „Dzielimy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych korzystających z  ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej wyprodukowanej w kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, a dostarczanych miejską siecią ciepłowniczą. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania budynków, dostarczenia ciepłej wody oraz na poprawę efektywności energetycznej. Łączna kwota przekazanej darowizny wyniosła 30 tys. zł.

- W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach, produkujemy nie tylko ciepło na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody, ale wspieramy także lokalne społeczności, a zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. W tym roku w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” zdecydowaliśmy o pokryciu kosztów za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dwóm organizacjom niosącym pomoc mieszkańcom naszego miasta: Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Polskiego Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach. Przekazanie finansowego wsparcia umożliwi realizację codziennych działań przez te organizacje, a w efekcie pomoże w opiece nad podopiecznymi - podkreślił Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach.

- Nasze stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, niedochodową, prowadzącą siedem specjalistycznych placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, których celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób  z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc, która w znaczący sposób pozwoli nam na realizację zadań statutowychmówi Iwona Godek, przewodnicząca zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Przekazane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania oraz na prace związane z modernizacją budynków, poprawiających ich efektywność cieplną i pozwalających na obniżenie kosztów ogrzewania w przyszłości.

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Kielcach jest jedynym producentem energii cieplnej w Kielcach dla Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Elektrociepłownia zajmuje się także przesyłem i dystrybucją ciepła dla własnego sytemu ciepłowniczego. Udział kieleckiej Elektrociepłowni w rynku ciepła w Kielcach wynosi ok. 60%.  Elektrociepłownia produkuje ponadto energię elektryczną w blokach energetycznych z wykorzystaniem węgla i biomasy, także w pełnym skojarzeniu z produkcją energii cieplnej. Zainstalowana moc elektryczna wynosi 17,6 MWe, a moc cieplna 315 MWt.