PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem w Bydgoszczy

03.01.2023
zdjecie-3

Już po raz trzeci PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z Grupy PGE, podzieliła się ciepłem z potrzebującymi w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W tej edycji dwóch beneficjentów z naszego miasta otrzymało wsparcie finansowe na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Przekazane środki finansowe mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową.

 

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” skierowane jest m.in. do ośrodków pomocy społecznej, MOPS, GOPS, organizacji pozarządowych i innych placówek, z których korzystają najubożsi odbiorcy ciepła. Wsparcie polega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową

Bydgoska elektrociepłownia przekazała wsparcie w postaci dwóch czeków po 10 tysięcy złotych dla dwóch beneficjentów, którymi są: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy.

 - Bydgoska elektrociepłownia dostarcza ciepło i energię elektryczną do Bydgoszczan nieprzerwanie od ponad 90 lat. Jesteśmy związani z naszym miastem i sukcesywnie realizujemy działania zmierzające do wsparcia odbiorców wrażliwych społecznie. Chętnie angażujemy się w projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, mając świadomość wysokiej skali potrzeb ze strony najbardziej potrzebujących powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Symboliczne wręczenie czeków odbyło się 21 grudnia 2022 r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału PGE Energia Ciepła. Dyrektor bydgoskiej elektrociepłowni spotkał się z przedstawicielami beneficjentów, aby porozmawiać o ich bieżącej sytuacji i problemach, z którymi się zmagają.

- Nasi podopieczni dźwigają na swoich barkach bagaż sporych doświadczeń, które często nie są widziane w różowych barwach. Właśnie dlatego w imieniu wszystkich naszych wychowanków, zarówno tych małych, jak i dużych, dziękujemy bydgoskiej elektrociepłowni za przekazane wsparcie w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem” – powiedziała Natalia Lejbman, Z-ca Dyrektora Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bydgoszczy.

- Dziękujemy bydgoskiej elektrociepłowni, która wspiera nasze schronisko i jego podopiecznych już nie po raz pierwszy. Zima to czas, kiedy schroniska przeżywają trudny okres, a zamieszkujące w nim zwierzaki potrzebują pomocy ze zdwojoną siłą. Przekazane wsparcie finansowe pozwoli na jeszcze lepsze zapewnienie opieki dla naszych czworonożnych przyjaciół – Marcin Kołodyński, Z-ca Dyrektora Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.

Dzielimy się ciepłem

Program "Dzielimy się ciepłem" ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W 2020 r. w ramach programu PGE Energia Ciepła wsparła 29 organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego i niosących pomoc potrzebującym na łączną kwotę 427 tys. zł. Z kolei w 2019 r. dla potrzebujących przekazano kwotę 300 tys. zł.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.

Do PGE Energia Ciepła należą w Bydgoszczy Elektrociepłownia Bydgoszcz I i Elektrociepłownia Bydgoszcz II, o łącznej mocy 564 MWt, dostarczającej około 4,6 mln GJ energii cieplnej rocznie do blisko 90% mieszkańców miasta zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.