PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gmina Kosakowo razem na rzecz zrównoważonego rozwoju

12.02.2018
2d0004ee0ff4595bb2ea6021fa8cc7a5

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, niezawodny dostawca ciepła, zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PGE Energia Ciepła oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, niezawodny dostawca ciepła, zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem Partnerów niniejszego Porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego produkowanego przez gdyńską elektrociepłownię PGE EC, a dostarczanego przez OPEC. Zadeklarowano wspólne działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, wspieranie ekologii i efektywności energetycznej - zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Partnerzy Porozumienia uznają, że wyznacznikiem efektywności energetycznej jest przede wszystkim niższa emisja zanieczyszczeń. Produkcja ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji i dostarczanie go mieszkańcom systemem scentralizowanym jest optymalnym rozwiązaniem.

„Podpisanie Porozumienia z Gminą Kosakowo i OPEC to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z samorządami. W 2014 r. zawarliśmy podobne trójstronne Partnerstwo z Miastem Gdynia, dzięki czemu dzisiaj lepiej rozumiemy potrzeby samorządów i lokalnych społeczności. Przez ten czas nabraliśmy doświadczenia i dzisiaj, podpisując Porozumienie z Gminą Kosakowo, wpisujemy się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.”- dodała Elżbieta Kowalewska, dyrektor generalny Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.