Jakość usług potwierdzona Certyfikatem ISO

11.01.2018
68bd1eeca8d991c806d5ca2a88e4b157

Najwyższa jakość usług i procesów realizowanych przez Inżynierię oraz Badania i Rozwój w PGE Energia Ciepła została potwierdzona Certyfikatem ISO w styczniu 2018 rok.

Najwyższa jakość usług i procesów realizowanych przez Inżynierię oraz Badania i Rozwój w PGE Energia Ciepła została potwierdzona Certyfikatem ISO w styczniu 2018 rok.

Audyt certyfikujący systemu za¬rządzania jakością, środowi¬skiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzono w Krakowie, Rybniku oraz na Wybrzeżu. Audytorzy zwrócili szczególna uwagę na wysoką jakość pracy, dokumenta¬cję oraz zaangażowanie pracowników w realizację zadań. Dzięki dostosowaniu naszych pro¬cesów do najwyższych standardów zwiększamy efektywność i kon¬kurencyjność i jednocześnie wzrost sa¬tysfakcji klientów. Certyfikacja ISO potwierdza, że po kilku¬nastu miesiącach przygotowań, wpro¬wadziliśmy jednolite, wysokie standardy w tak skomplikowanym procesie, jakim są remonty, utrzymanie urządzeń, re¬alizacji projektów przemysłowych oraz prowadzenie działań badawczych dla energetyki. Standaryzacja zapewnia naj-lepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania pracy. Dzięki niej proces staje się przewidywalny i stabilny, a to pozwala skupić się na doskonaleniu kolejnych obszarów działalności.