Integracja aktywów

20.02.2018
ece9090b5be750bf06b985c510508c1b

Jednym z elementów Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, jest konsolidacja elektrociepłowni należących do PGE GiEK z PGE Energią Ciepła.

Jednym z elementów Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, jest konsolidacja elektrociepłowni należących do PGE GiEK z PGE Energią Ciepła.

Zgodnie z planem integracji aktywów ciepłowniczych w PGE Energia Ciepła do tej organizacji ma dołączyć 6 elektrociepłowni, należących obecnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Wskazane elektrociepłownie to Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Elektrociepłownia Gorzów, Elektrociepłownia Zgierz, Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Elektrociepłownia Kielce i Elektrociepłownia Rzeszów. Integracja ma nastąpić do końca 2018 r.

Po integracji aktywów PGE Energia Ciepła będzie miała 14 elektrociepłowni i będzie liderem na rynku ciepła w Polsce z mocą cieplną 6,3 GWt, mocą elektryczną 4,1 GWe, sześcioma sieciami ciepła o łącznej długości 540 km.