PGE Toruń omawia plany modernizacyjne z przedsiębiorcami z toruńskiej Starówki

06.03.2018
ad8220910c5066efafccb6aa672e5cc8

6 marca przedstawiciele PGE Toruń uczestniczyli w spotkaniu z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na toruńskiej Starówce.

6 marca przedstawiciele PGE Toruń uczestniczyli w spotkaniu z przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność na toruńskiej Starówce. Spotkanie zorganizowało Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, wzięło w nim udział ponad 80 przedsiębiorców. Spotkanie jest już coroczną tradycją i odbywa się zawsze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, po to aby omówić wszystkie aspekty organizacyjne  i zaplanowane działania, które będą realizowane na starym mieście. PGE Toruń corocznie uczestniczy w tych spotkaniach, aby zaprezentować planowane w danym roku prace inwestycyjne tj. przyłączeniowe bądź modernizacyjne  na sieci ciepłowniczej na terenie Starówki. Wiedza ta pozwala przedsiębiorcom przygotować się do ewentualnych zmian w organizacji ruchu. Nasza zasadą jest, że wszelkie prace, które realizujemy na Starówce prowadzone są poza tzw.  szczytem sezonu turystycznego, po to, aby ewentualne utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

Obszar Starówki (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury)  objęty jest przez PGE Toruń szczególnym zaangażowaniem w zakresie likwidacji niskiej emisji. Od lat prowadzimy tam działania w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczej budynków ogrzewanych dotąd z wysokoemisyjnych źródeł ciepła, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.