PGE Energia Ciepła i Instal Kraków podpisały umowę na budowę kotłowni gazowej w Lublinie

13.12.2021
bc5d9fe8a1873c9457513305e8d28ed5

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa m.in. poprzez realizację działań zmierzających do zmiany aktywów wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych, a docelowo zeroemisyjnych. Spółka podpisała z Instal Kraków S.A. umowę na realizację zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”. Projekt zakończy się we wrześniu 2023 roku.

- Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Lublinie to bardzo ważna inwestycja będąca kolejnym krokiem w transformacji ciepłownictwa w naszym kraju. Wpłynie ona nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową mieszkańców Lublina, lecz również na polepszenie jakości powietrza w mieście, co przyniesie skutek w postaci poprawy zdrowia mieszkańców - podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Kotłownia rezerwowo-szczytowa, podzielona na część stacjonarną i mobilną, składać się będzie z 9 kotłów wodnych zasilanych gazem lub, w przypadku niedostępności gazu, lekkim olejem opałowym. Przejmą one funkcję przeznaczonych do likwidacji jednostek węglowych. 4 kotły gazowe (każdy o mocy cieplnej 33 MWt) zostaną zainstalowane w budynku kotłowni, kolejnych 5 kontenerowych kotłów mobilnych (każdy po 10 MWt) usytuowanych będzie tuż obok na wydzielonym placu. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, wybudowana i uruchomiona kotłownia wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków pokrywa ok. dwie trzecie potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej miasta. Ilość produkowanej energii elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. Urządzeniami wytwórczymi aktualnie są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, wytwarzający zdecydowaną większość (90%) ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię do sieci oraz 4 szczytowe węglowe kotły wodne, wykorzystywane w okresie dużych mrozów lub postoju bloku. Po oddaniu do użytku kotłowni gazowej  Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków całkowicie odejdzie od wykorzystywania węgla jako paliwa.

-  Budowa kotłowni gazowej jest bardzo ważna z punktu widzenia miasta i rozwoju naszej elektrociepłowni. Po przekazaniu nowych urządzeń do eksploatacji do mieszkańców popłynie ciepło wytworzone w 100 proc. z niskoemisyjnych źródeł. Wpłynie to pozytywnie na stan środowiska. Spalanie gazu nie emituje tlenków siarki, pyłu, ponad czterokrotne mniej jest tlenków azotu, mniejsza jest również emisja CO2  – mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej we wrześniu 2023 roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę kotłowni rezerwowo – szczytowej w Lublinie, tym bardziej, że wykonując to zadanie będziemy mogli powiększyć swój wkład w inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej i modernizacji sektora energetycznego naszego kraju. Zawarta umowa obejmuje prace, które są od wielu lat przedmiotem naszej działalności. Instal Kraków S.A. to spółka z ponad 70-cio letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów i instalacji w obszarze energetyki oraz gospodarki wodno-ściekowej. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Inwestorem przebiegnie pomyślnie i umożliwi osiągnięcie założonego celu inwestycyjnego i ekologicznego – mówi Małgorzata Kozioł, Członek Zarządu Instal Kraków S.A.

Wartość kontraktu wynosi ponad 78 milionów złotych netto. Za dwa lata z lubelskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w 100 proc. z  gazu ziemnego.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk i Kraków.