KOGENERACJA po raz kolejny podzieliła się ciepłem z potrzebującymi

13.12.2021
94ba952b5a6f66eb8373d0dfd637bcda

Wrocławska placówka opiekuńczo – wychowawcza oraz potrzebujący mieszkańcy Gminy Siechnice otrzymali pomoc finansową od wrocławskiej KOGENERACJI w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”.

Wrocławska placówka opiekuńczo – wychowawcza oraz potrzebujący mieszkańcy Gminy Siechnice otrzymali pomoc finansową od wrocławskiej KOGENERACJI w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA co roku niesie pomoc odbiorcom ciepła sieciowego znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki przekazywane są na pokrycie opłat za ogrzewanie.

- Program „Dzielimy się ciepłem” jest realizowany przez PGE Energia Ciepła w największych miastach, gdzie umiejscowione są nasze elektrociepłownie. Pomoc, jaką oferujemy w ramach programu jest niezwykle ważna, szczególnie w czasie pandemii – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. - Bardzo zależy nam na tym, by mieszkańcy kojarzyli nas nie tylko z produkcją ciepła, ale również z troską, z jaką podchodzimy do osób będących w potrzebie.

Od początku trwania programu KOGENERACJA przekazała na wsparcie osób wrażliwych społecznie już blisko 650 tysięcy złotych. Tegoroczne wsparcie finansowe w wyniosło 55 tysięcy złotych. Jednym z beneficjentów są wychowankowie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

- Przesyłam wyrazy ogromnej wdzięczności za kolejny rok wsparcia i pomocy, które KOGENERACJA kieruje do małych i dużych podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania – mówi Sylwester Pajęcki, dyrektor WCOiW. - Wielokrotny kontakt z przedstawicielami spółki pozwala mi na sformułowanie, iż wsparcie finansowe jest tylko emanacją Państwa ogromnego zaangażowania w tworzenie lepszego świata - wiele ciepłych słów, którymi nas obdarzacie, poparte zainteresowaniem naszymi codziennymi sprawami sprawia, iż czujemy, że jesteśmy dla Was naprawdę ważni. Za tyle ciepłej energii, która idzie za Państwa wsparciem, składam z serca płynące podziękowania w imieniu swoim i wychowanków – dodaje Sylwester Pajęcki. 

Spółka co roku pamięta również o podopiecznych Gminnego Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach.

- Od kilku lat mieszkańcy Gminy Siechnice korzystają ze wsparcia KOGENERACJI w zakresie dofinansowania do ciepła sieciowego. Dzięki temu sytuacja materialna rodzin korzystających ze wsparcia znacznie się poprawia. Mieszkańcy Gminy Siechnice mają poczucie bezpieczeństwa materialno-bytowego – podkreśla Joanna Bryłkowska-Hehn, kierownik placówki.

wróć do Aktualności