PGE Energia Ciepła dzieli się wiedzą i doświadczeniem

23.12.2019
93c5dcd29ec2020e1bcb2758bfe262fe

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie oraz Kielcach i Zgierzu, to nie tylko wytwórcy ciepła i energii elektrycznej, ale miejsca odwiedzin, wymiany wiedzy i doświadczeń. Ponad 10 tysięcy osób odwiedziło elektrociepłownie w ramach różnorodnych działań w 2019 roku.

Poza mieszkańcami, którzy zwiedzali źródła ciepła i energii w ramach Dnia Otwartego, duża część odwiedzających to uczniowie branżowych szkół średnich i studenci szkół wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Krakowskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

PGE Energia Ciepła dzieli się doświadczeniem również z przedstawicielami regionalnych firm ciepłowniczych, członkami Izb Gospodarczych, reprezentantami zakładów oczyszczania miast, a także firm projektujących instalacje ciepłownicze oraz realizujących projekty z zakresu automatyki, robotyki i energetyki. Podczas branżowych wizyt przekazywane są dobre praktyki dotyczące zagadnień cieplno-mechanicznych, elektrycznych, kogeneracyjnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz systemu gospodarki odpadami.

- Jesteśmy częścią miejskiego ekosystemu dlatego nasze elektrociepłownie są miejscem wymiany wiedzy i doświadczenia, którymi dzielimy się z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji i projektów, wspierających mieszkańców i środowisko. Interesuje nas opinia innych, w tym zarówno ekspertów, jak i mieszkańców miast, dlatego otwieramy się na wspólną dyskusję nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku ciepła – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Oprócz Dnia Otwartego, podczas którego elektrociepłownie PGE Energia Ciepła są dostępne dla wszystkich, organizowane są wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak np. grudniowe warsztaty dla Liceum Sióstr Pijarek z Rzeszowa, w ramach projektu wpisującego się w Encyklikę Papieża Franciszka „Laudato Si”. Podczas spotkań edukacyjnych PGE Energia Ciepła przekazuje wiedzę na temat kogeneracyjnego sposobu wytwarzania energii i ciepła, zagospodarowania odpadów komunalnych i buduje świadomość przyszłej odpowiedzialności za jakość powietrza i środowiska.

Młodzież szkół średnich w ramach partnerskich umów programu PGE Energia Ciepła „Energetyczna kariera”, na bieżąco ma dostęp do obiektów spółki, np. w Rzeszowie, gdzie w ITPOE uczniowie uczestniczą w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych na temat gospodarki odpadami.

- Jako lider rynku ciepła czujemy się odpowiedzialni za edukację mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży w obszarze naszej działalności – dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

W 2019 roku w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła odbyło się kilkaset spotkań, warsztatów, seminariów i wizyt w ramach różnorodnych działaniach prowadzonych przez spółkę.