PGE Toruń przyłączyła w 2019 roku ponad 60 obiektów do sieci ciepłowniczej

07.01.2020
b5176021e9f9138e674a5e02793a6fa6

Ponad 60 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Połowa z nich to nowopowstałe obiekty, pozostałe - to budynki właścicieli chcących zmienić ogrzewanie na efektywne i ekologiczne ciepło sieciowe. Świadczy to o tym, że rośnie świadomość mieszkańców związana z wpływem sposobu ogrzewania na jakość powietrza. 

W 2019 roku PGE Toruń prowadziła nie tylko intensywne prace modernizacyjne i inwestycyjne na sieci ciepłowniczej (budowa 5-kilometrowej sieci do osiedla Na Skarpie, wymiana magistrali DN600 przy Dworcu Wschodnim, modernizacja węzłów grupowych i budowa indywidulanych węzłów), ale również związane z przyłączaniem nowych obiektów do sieci ciepłowniczej.

Toruńska spółka, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, przyłączyła w 2019 roku około 95% nowopowstałych obiektów w Toruniu, będących w zasięgu sieci ciepłowniczej oraz około 30 budynków ogrzewanych dotąd przez własne źródła ciepła (najczęściej wykorzystujących paliwa węglowe, gazowe lub olejowe).

 - W ciągu ostatnich 5 latach przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej 370 toruńskich budynków, których łączna moc cieplna wyniosła ponad 46 MWt – czyli tyle, ile średnio wynosi zapotrzebowanie na ciepło mieszkańców  obszaru Rubinkowo lub osiedla Na Skarpie. Te dane obrazują dynamiczny rozwój rynku ciepła w Toruniu, ale nas cieszy przede wszystkim wzrost świadomości odbiorców ciepła na temat konieczności dbania o środowisko naturalne, gdyż część przyłączonej mocy pochodzi z tzw. rynku wtórnego czyli są to decyzje właścicieli o zmianie ogrzewania na ciepło sieciowe. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania niskiej emisji, pochodzącej z indywidualnych kotłowni – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Przyłączenia nowych obiektów były możliwe również dzięki budowie sieci i przyłączy cieplnych na nowych terenach (np. na osiedlu JAR, w okolicach ul. Batorego, Bydgoskiego Przedmieścia). Największe przyłączone obiekty w zeszłym roku to: toruński ZUS, Szpital Wojewódzki (rozbudowana część), Sąd Rejonowy oraz kamienice w zabytkowej części Starówki i Bydgoskiego Przedmieściu.W przypadku tych ostatnich obiektów, właściciele skorzystali z dofinansowania w ramach prowadzonego przez PGE Toruń od 11 lat programu wsparcia likwidacji niskiej emisji na Starówcei od kilku lat na Bydgoskim Przedmieściu. Celem programu jest ochrona zabytkowych obiektów Torunia przed emisją zanieczyszczeń oraz poprawa jakości powietrza, poprzez przyłączanie budynków i lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W 2020 roku PGE Toruń nadal będzie rozwijała i rozbudowywała sieć ciepłowniczą; m.in. powstaną kolejne odcinki ciepłociągu na osiedlu JAR, w rejonach ul. Targowej i Szosy Lubickiej.