Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. E. Zawackiej w Gorzowie Wielkopolskim

19.10.2021
218bf4c7040c7d690bd8c587897d5446

PGE Energia Ciepła Oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 197/6 o pow. 633 m2 położonej w obrębie 3 Wawrów przy ul. E. Zawackiej w Gorzowie Wlkp., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00115172/9

PGE Energia Ciepła Oddział elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 197/6 o pow. 633 m2 położonej w obrębie 3 Wawrów przy ul. E. Zawackiej w Gorzowie Wlkp., dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00115172/9
Przedmiotowa nieruchomość o pow. 633 m2 ma teren płaski o regularnym kształcie wydłużonego czworokąta, ukształtowana linią przebiegu zdemontowanego rurociągu. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna.
Nieruchomość stanowi działka nr ew. 197/6 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Położonego na południe od ul. Walczaka (37-MPZP Uchwała Rady Miasta Gorzowa nr LII/562/2005 z dnia 23 maja 2005r. ), która leży na terenie przeznaczonym pod infrastrukturę techniczną.
 

wróć do Aktualności