Nowa sieć dostarcza ciepło do 70 000 mieszkańców Torunia

13.12.2019
eddc18bf1f64c90ce1f15387bad2a688

Z końcem listopada PGE Toruń zakończyła projekt związany z budową nowej sieci zasilającej  ponad siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców miasta. Nowy kilometrowy, podziemny ciepłociąg zastąpił wyeksploatowaną sieć nadziemną z lat 70-tych.

W połowie listopada po raz pierwszy ciepło popłynęło nowym odcinkiem ciepłociągu do mieszkańców zachodniej i centralnej części miasta, czyli do osiedli: Mokre, Starówka, Jar, Bydgoskie, Młodych, Koniuchy, Wrzosy, Tysiąclecia i Jakubskie Przedmieście.

Prace związane z budową ponad kilometrowego odcinka sieci o dużej średnicy 600 mm w rejonie toruńskiego Dworca Wschodniego prowadzone były wieloetapowo – trwały od lipca do końca listopada tego roku. Szczególnie trudnym technicznie etapem było bezwykopowe wykonanie przejścia (tzw. przecisk ciepłociągu, w specjalnej rurze osłonowej) pod ulicą M. Skłodowskiej-Curie oraz pod Strugą Toruńską.

Nowy ciepłociąg wykonany jest z rur preizolowanych o długości ponad 1 kilometra. Wyposażony został m.in. w nowoczesny system alarmowy i komory telemetryczne, pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy sieci. Wszystkie te elementy podnoszą bezpieczeństwo dostaw ciepła do mieszkańców.

Do końca listopada trwały także prace związane z odtworzeniem terenu (przywróceniem do stanu pierwotnego) przy ul. Skłodowskiej – Curie, ul. Łukowej, Dworcu Wschodnim i Piotra Curie.

 - Ciepłociąg w okolicy Dworca Wschodniego ma strategiczne znaczenie, gdyż zasila 2/3 wszystkich odbiorców ciepła sieciowego. Dotychczasowa, napowietrzna sieć przysparzała nam w ostatnim czasie sporo problemów, dlatego zdecydowaliśmy się na jej wymianę. Był to niełatwy projekt trwający kilka miesięcy, ale zakończony został sukcesem. Dzięki budowie nowego odcinka znacząco podnieśliśmy pewność dostaw ciepła do zachodniej i centralnej części Torunia - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Oprócz realizacji ciepłociągu w okolicy Dworca Wschodniego, PGE Toruń w 2019 roku prowadziła szeroki zakres inwestycji sieciowych we wszystkich rejonach Miasta. W ramach projektu ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) spółka zbudowała 5-kilometrowy ciepłociąg od toruńskiej elektrociepłowni do osiedla Na Skarpie (tzw. „Spinka Bielawy-Skarpa”), zmodernizowała główne komory ciepłownicze, węzły grupowe w budynkach klientów, a także zbudowała około 30 nowych efektywnych węzłów indywidualnych i nowoczesnych modułów przyłączeniowych na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu i Chełmińskim Przedmieściu.

Łączna wartość tegorocznych, wszystkich projektów modernizacyjno-inwestycyjnych, związanych z siecią ciepłowniczą to ponad 50 mln zł (w tym ok. 9 mln dofinansowania ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - na modernizacje węzłów grupowych oraz budowę „Spinki Bielawy –Skarpa”).