Nowe moce gazowe w Elektrociepłowni w Zgierzu

06.12.2019
96559168c6387edf1c5b190ce1d77f9e

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) umowę gwarantującą przyłączenie do źródła gazu Elektrociepłowni w Zgierzu, co ma zapewnić zgierzanom bezpieczeństwo energetyczne.

Umowę, która pozwoli na zwiększenie wolumenu spalanego gazu w zgierskiej elektrociepłowni, podpisali p.o. dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi, Polska Spółka Gazownictwa i – dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu.

- Zależy nam na bezpieczeństwie energetycznym i komforcie cieplnym mieszkańców, czego wyrazem jest podpisana dziś umowa. Rozważana budowa nowych urządzeń, wykorzystujących technologię gazową, pozytywnie wpłynie nie tylko na efektywność energetyczną wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w naszej elektrociepłowni, ale też odegra ważną rolę w walce o czyste powietrze w Zgierzu – powiedział Grzegorz Dolecki, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu. – Ostateczna decyzja inwestycyjna związana z budową nowej jednostki uwarunkowana jest pozyskaniem wsparcia z systemu wsparcia kogeneracji – dodał Grzegorz Dolecki.

Podpisanie umowy rozpoczyna kolejny etap programu inwestycyjnego w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu. Umowa pozwoli na zwiększenie wolumenu spalanego w Elektrociepłowni w Zgierzu gazu, ponieważ dotychczasowe przyłącze jest niewystarczające dla pracy istniejących jednostek. Dodatkowo z uwagi na konieczne wyłączenie z eksploatacji kotła OF-100, źródła zasilanego węglem brunatnym, analizowana jest budowa nowych jednostek również opalanych gazem. Inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej i cieplnej, ale też na poprawę jakości powietrza w Zgierzu i okolicy.