Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła laureatem prestiżowej nagrody za wspieranie edukacji

29.05.2023
gala-most-do-przyszlosci

24 maja br. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala „Most do przyszłości”, podkreślająca znaczenie edukacji zawodowej i technicznej w kontekście edukacji i przyszłości lokalnej gospodarki. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia dla firm i przedsiębiorców, aktywnie wspierających edukację uczniów krakowskich szkół zawodowych i technicznych. Wśród laureatów znalazła się krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

To drugi rok z rzędu, kiedy krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła została nagrodzona za prowadzone działania edukacyjne oraz wkład w promowanie i modernizację kształcenia zawodowego w Krakowie. Przyznana w tym roku nagroda „Most do przyszłości” to symboliczny wyraz wdzięczności miasta za wieloletnie działania, nakierowane na współpracę edukacji i energetyki. Wśród nich jest przede wszystkim program „Energetyczna Kariera” i szeroka oferta praktyk zawodowych oraz staży, które umożliwiają uczniom szkół średnich naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami.

Nagrodę odebrali Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie oraz Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

- Przyznanie nagrody „Most do przyszłości” to dla nas duży zaszczyt oraz dowód, że nasze zaangażowanie i wkład w edukację zawodową jest widoczne w mieście i doceniane przez uczniów. Dzięki aktywnemu wsparciu szkół stawiamy solidny most pomiędzy światem edukacji i energetyki, a poprzez unikatowy program „Energetyczna Kariera” dodajemy energii uczniom już na początku ich ścieżki zawodowej  – mówił Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie.

- Wyróżnienia które dziś wręczamy, noszą nazwę "Most do Przyszłości", co jest alegorią dla roli, jaką firmy odgrywają w życiu uczniów. Firmy są jak mosty, które łączą świat szkolny
z zawodowym. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu, młodzi ludzie mają szansę przekroczyć ten most i rozpocząć swoją karierę zawodową. Pomoc w postaci oferowania praktyk zawodowych, szkoleń czy mentorstwa pozwala na rozwijanie ich umiejętności
i zdobywanie cennego doświadczenia. W ten sposób budujemy most, który pozwala na swobodne przemieszczanie się między światem szkolnym a zawodowym, umożliwiając przyszłym specjalistom rozwój w dziedzinach, które ich interesują i są dla nich ważne –
mówił do wyróżnionych przedsiębiorców Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Warto podkreślić, że laureatów wybierali dyrektorzy szkół, którzy najlepiej rozumieją potrzeby swoich uczniów i ściśle współpracują z firmami i przedsiębiorstwami. Działania krakowskiej elektrociepłowni w zakresie edukacji zostały docenione przez Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie.

- Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i docenienie naszych działań przez dyrekcję i uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Dzięki tej współpracy rozwijamy
i unowocześniamy kształcenie zawodowe w Krakowie, które obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnej kadry dla energetyki –
mówiła Anna Balcerek, zastępca dyrektora ds. personalnych w PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła, jako lider segmentu ciepłownictwo i solidny pracodawca, świadomy dynamicznych zmian na rynku pracy, aktywnie wspiera krakowską edukację zawodową, która wraz z integracją środowisk szkolnych i świata biznesu staje się kluczowym czynnikiem
w budowaniu przyszłości miasta oraz lokalnej gospodarki. W tym celu od lat obejmuje patronatem profilowane klasy pierwsze w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie
i aktywnie towarzyszy uczniom w ich procesie edukacyjnym. Dzięki wzajemnej otwartości, zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy corocznie wspólnie z uczniami ZSE uczestniczy
w krakowskim Festiwalu Zawodów, bierze udział w Tygodniu Zawodowców, a także organizuje cykliczne warsztaty z zakresu energetyki i ciepłownictwa z udziałem nauczycieli oraz ekspertów z krakowskiej elektrociepłowni.