Za kilka dni rozpoczyna się planowy postój Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

30.05.2023
pge-energia-ciepla-w-krakowie

W krakowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 5 czerwca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że na 25 dni z komin nie będzie pracować i przez ten czas nie będzie widoczna unosząca się nad nim para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła.

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie jego prawidłowej eksploatacji. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne przeglądy, naprawy
i remonty poszczególnych elementów instalacji.

- Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to naturalny czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w naszych elektrociepłowniach – mówi Radosław Ilczuk, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia nr 1 w Krakowie. - Wszystkie modernizacje i remonty w elektrociepłowniach mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Krakowa, korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warto podkreślić, że w czasie postoju IMOS spalany jest wyłącznie węgiel o bardzo niskiej zawartości siarki, dzięki czemu postój będzie miał minimalny wpływ na jakość powietrza
w Krakowie. Spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem drugiego komina, a pozostałe urządzenia ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która realizowana jest
w sposób ciągły, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

- Aktualnie trwają już prace modernizacyjne i remonty wielu kluczowych urządzeń, a kolejnym krokiem jest przegląd IMOS. Cały proces wpisany jest w standardową procedurę działania krakowskiej elektrociepłowni w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej ekologicznej pracy urządzeń – mówi Antoni Korus, dyrektor techniczny Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. 

Technologia mokrego odsiarczania polega na wiązaniu tlenków siarki zawartych w spalinach za pomocą mieszaniny mączki kamienia wapiennego z wodą, tak zwanego sorbentu.
W związku z tym, że sorbent ma bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami, znaczna część wody znajdująca się w tej instalacji odparowuje i w postaci pary wodnej unosi się z komina do atmosfery. Stąd też widoczny stale nad kominem obłok pary wodnej.