Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem i wspiera krakowskie organizacje

20.12.2022
dzielimy-sie-cieplem_przekazanie-czekow_pge-energia-ciepla-1-

„Dzielenie się ciepłem” to już tradycja w okresie przedświątecznym w Krakowie. W akcję corocznie angażują się krakowskie przedsiębiorstwa, a wśród nich jest PGE Energia Ciepła. W tym roku, po raz kolejny, spółka przekaże 75 tysięcy złotych jedenastu krakowskim organizacjom pożytku publicznego, włączając się w ogólnopolską akcję społeczną „Podzielmy się ciepłem”.

 

To szesnasty rok z rzędu, kiedy PGE Energia Ciepła wraz z partnerami wspiera organizacje pozarządowe ze stolicy Małopolski w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Jej ideą jest wsparcie finansowe organizacji NGO, które niosą pomoc osobom potrzebującym, m.in. najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom czy osobom wykluczonym społecznie. W krakowskim projekcie, oprócz PGE Energia Ciepła, uczestniczą także pozostali producenci ciepła w Krakowie i jego dystrybutor MPEC we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Wartość tegorocznego wsparcia udzielonego przez wszystkich partnerów programu wyniosła ponad 200 tys. zł., a przekazana przez krakowską elektrociepłownię, darowizna w wysokości 75 tysięcy złotych wesprze beneficjentów w zakresie opłat za ciepło sieciowe oraz ciepłą wodę użytkową.

- Krakowska elektrociepłownia od szesnastu lat włącza się w pomoc mieszkańcom miasta, będąc partnerem akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Tylko w Krakowie przeznaczyliśmy w tym roku 75 tysięcy złotych w formie darowizn na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową. Cieszymy się, że nasze wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym jeszcze skuteczniej pomagać najuboższym i walczyć z wykluczeniem społecznym – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Wyniki akcji zostały ogłoszone podczas finałowej Gali w poniedziałek, 19 grudnia, a organizacje pozarządowe, zakwalifikowane do otrzymania wsparcia, odebrały symboliczne czeki z rąk darczyńców. Wśród beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie od PGE Energia Ciepła są: Fundacja HAMLET, Stowarzyszenie SIEMACHA, Fundacja Internationaler Bund Polska, Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Bank Żywności
w Krakowie, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja, Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” – Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami, Stowarzyszenie Manko, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” w Krakowie, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz Fundacja „Ukryte Skrzydła”.

Akcja społeczna „Dzielimy się ciepłem”

Akcja realizowana jest nieprzerwanie od 2007 roku, a do tej pory dofinansowanie otrzymało ponad 300 organizacji pozarządowych. Jest to bardzo cenna inicjatywa, świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm, działających na obszarze całego kraju. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie. Beneficjenci pomocy muszą ponadto spełnić kilka kryteriów: posiadać status organizacji pozarządowej, mieć dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej i nie zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej. W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepła" przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.

 

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w Krakowie. Krakowska elektrociepłownia wytwarza ponad 70% ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa. Oddział aktywnie podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju, w 2020 roku został uhonorowany tytułem Filantropa Miasta Krakowa.