Kolejna edycja warsztatów dla wykonawców w PGE Energia Ciepła

16.05.2023
warsztaty-dla-wykonawcow-z-pge-energia-ciepla-2023-4-

Zorganizowane już piąty raz, Warsztaty dla wykonawców, odbyły się 16 maja na Stadionie PGE Narodowym oraz równolegle w formule online. Wykonawcy i podwykonawcy, zainteresowani współpracą z PGE Energia Ciepła, poznali plany inwestycyjne i zakupowe oraz zasady prowadzenia postępowań przetargowych w spółce. W warsztatach wzięło udział ponad 400 osób.

 

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są corocznie od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej oraz innych, zainteresowanych współpracą. Warsztaty to okazja do zapoznania się z planami inwestycyjnymi spółki, z prowadzonymi przetargami, a co najważniejsze zasadami i wewnętrznymi procedurami postępowań przetargowych Grupy PGE.

- Dzięki organizowanym przez nas warsztatom budujemy wzajemne zaufanie z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki wymianie informacji oraz transparentnemu podejściu do wyboru wykonawców i późniejszej współpracy, budujemy konkurencyjność postępowań. Takie podejście skutkuje obopólnymi korzyściami. – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. - PGE Energia Ciepła realizuje obecnie 11 projektów inwestycyjnych o wartości ponad 5 mld zł, w 9 miastach Polski. Kolejnych 15 projektów jest w fazie projektowej. Są to kolejne miliardy złotych przeznaczane na rozwój i transformację ciepłownictwa w Polsce. Działając rzetelnie i według najwyższych standardów, w oparciu o wewnętrzne procedury Grupy PGE oraz zapisy Prawa o zamówieniach publicznych, wybieramy najlepszych wykonawców w planowanych przez nas projektach inwestycyjnych – podkreśla Maciej Jankiewicz.

Uczestnicy warsztatów mogli także zadać pytania ekspertom spółki z zakresu funkcjonowania systemu zakupowego Grupy PGE, zasad BHP i Compliance. Interesujące dla wielu słuchaczy okazały się informacje w temacie optymalizacji produkcji, inżynierii oraz projektów inwestycyjnych, a także prawnych aspektów realizacji umów.

- To sukces, że Warsztaty dla wykonawców cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Ambicją PGE Energia Ciepła jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji od 2030 roku 100% źródeł energii w PGE Energia Ciepła ma być nisko lub zeroemisyjnych. To dla naszej spółki ogromne wyzwanie. Dlatego komunikacja i zarządzanie relacjami z naszymi partnerami biznesowymi są kluczowe w procesach przetargowych – mówi Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Warsztaty dla wykonawców z PGE Energia Ciepła organizowane są od 2019 roku. Każda edycja cieszy się popularnością wśród przedstawicieli branży energetycznej i okołoenergetycznej, a z roku na rok zgłasza się coraz więcej firm z branży budowlanej.

PGE Energia Ciepła rocznie prowadzi ok. 1500 postępowań przetargowych. W fazie realizacji są obecnie projekty inwestycyjne, związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych, m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu i w Siechnicach. W fazie przygotowania do realizacji są kolejne projekty kogeneracyjne oraz ciepłownicze, wykorzystujące paliwa gazowe, m.in. w Gdyni, Gdańsku, Krakowie oraz Rzeszowie.