Mija 20 lat od uruchomienia bloku gazowo-parowego w rzeszowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

22.05.2023
zdjecie-nr

Mija 20 lat od oddania do użytku bloku gazowo-parowego BGP - 100, który otworzył nowy etap działalności Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Uruchomienie bloku umożliwiło wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i jednoczesną produkcję energii cieplnej i elektrycznej bezpiecznej dla środowiska.

 

- Przekazanie do eksploatacji bloku gazowo-parowego sprawiło, że w Rzeszowie eksploatowane jest wysokosprawne i ekologicznego źródła ciepła i energii elektrycznej,  pracujące w skojarzeniu. Blok wyposażony jest w nowoczesne urządzenia spełniające surowe, krajowe oraz lokalne wymogi odnośnie jego wpływu na środowisko naturalne, a jego pracę cechuje także niski poziom hałasu. Ograniczenie technologii wytwarzania ciepła z użyciem węgla kamiennego, pozytywnie wpłynęło również na stan środowiska – powiedział Tadeusz Kępski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2001 r. przekazaniem wykonawcy terenu budowy. W grudniu 2002 r., w ramach prób ruchowych, została osiągnięta moc nominalna bloku 100 MWe, natomiast w maju 2003 r. został podpisany protokół przejęcia bloku gazowo-parowego BGP - 100 do eksploatacji. Generalnym realizatorem inwestycji było konsorcjum Lurgi Lentjes z siedzibą w Niemczech oraz Ansaldo Energia z siedzibą we Włoszech. W okresie przygotowania do realizacji inwestycji wykonano szereg analiz, w tym wielowariantową analizę techniczno-ekonomiczną, jak również zawarto długoterminowe umowy zapewaniające zbyt ciepła i energii elektrycznej oraz dostawy gazu ziemnego.

Dzięki wyborowi proekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wsparcia przy realizacji inwestycji podjęły się instytucje, dla których ochrona środowiska stanowi priorytet w działalności podstawowej. Dotacji finansowej udzieliły Fundacja Ekofundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Osiągalna moc elektryczna bloku wynosi 101 MWe, natomiast cieplna 76,3 MWt. Blok zasilany jest gazem ziemnym systemowym i stanowi podstawowe źródło wytwórcze w PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Eksploatacja bloku jako podstawowego źródła wytwórczego przyczynia się do znacznej poprawy warunków środowiskowych poprzez ograniczenie spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ciepła, co wpływa na znaczne obniżenie emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów do atmosfery. Istotnym efektem ekologicznym, zastosowania jako paliwa gazu w bloku gazowo-parowym jest również ok. trzykrotne zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych, w wyniku ograniczenia czasu pracy kotłów węglowych w wytwarzaniu ciepła, jak również znaczne zmniejszenie zużycia wody w procesach technologicznych.