KOGENERACJA dzieli się ciepłem z potrzebującymi

14.12.2022
dzielimy-sie-cieplem-2022-kogeneracja-gops

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazał wsparcie finansowe Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach. Od początku programu KOGENERACJA na wsparcie podmiotów wrażliwych społecznie przeznaczyła już blisko 710 tysięcy złotych.

 

Każdego roku do odbiorców potrzebujących wsparcia PGE Energia Ciepła przekazuje dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. KOGENERACJA, dostarczająca ciepło sieciowe we Wrocławiu i gminie Siechnice w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” w 2022 roku przekazała 60 tys. złotych dla dwóch podmiotów niosących pomoc innym.

- Dzielenie się ciepłem to dla nas ważna misja – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. - W tym roku pomoc okazała się szczególnie potrzebna. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania podjęło się opieki nad dziećmi z terenów objętych wojną na Ukrainie. Środki na pokrycie opłat za ogrzewanie są wyrazem naszej troski i chęci pomocy w tej wyjątkowej sytuacji.

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania obejmuje stałą opieką ponad 200 podopiecznych. Choć jest to największa taka placówka w regionie, stara się stworzyć kameralne warunki w domowej atmosferze. Dzieci i młodzież przebywają w 14. różnych lokalizacjach, mając bezpośredni dostęp do opiekunów i możliwość nawiązywania bliskich relacji. Po wybuchu wojny na Ukrainie, opieką objęto 20 dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi.

We wsparcie pochodzących z Ukrainy podopiecznych WCOiW zaangażowali się również pracownicy KOGENERACJI, którzy organizowali zbiórki potrzebnych rzeczy.

- Zwykło się mówić o mijającym roku, że był wyjątkowy. Co powiedzieć o roku, w którym doświadczyliśmy jako Wspólnota czegoś tak trudnego jak wojna u naszych granic, ze wszystkimi tego dla nas konsekwencjami?  - mówi Sylwester Pajęcki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. - Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że był to WYJĄTKOWY ROK, w którym z niezachwianą pewnością mogliśmy liczyć na Waszą pomoc, wsparcie, inspirację i troskę. Przekazuję Państwu wyrazy głębokiej wdzięczności i szacunku za niezwykłe wyrazy wsparcia i zaufania, którymi nas obdarzyliście. Za każdy aspekt pomocy - ten materialny, ale i ten relacyjny, zbudowany na pozytywnych emocjach.

Kolejnymi beneficjentami projektu „Dzielimy się ciepłem” są w tym roku także podopieczni Gminnego Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach, miejsca pod szczególną opieką KOGENERACJI. To właśnie w Siechnicach powstaje najważniejsza inwestycja spółki – nowoczesna elektrociepłownia wykorzystująca gaz jako źródło energii.

- Dofinansowanie do ciepła sieciowego pozwala zapobiec pogarszaniu się sytuacji materialnej odbiorców wrażliwych społecznie i przeciwdziała powstawaniu zaległości w należnościach za ciepło - mówi  Sławomir Małecki, zastępca kierownika GOPS Siechnice. - Dzięki wsparciu KOGENERACJI wzrasta poczucie bezpieczeństwa bytowego korzystających z niego odbiorców ciepła sieciowego, a instytucje realizujące program postrzegane są jako podmioty życzliwe mieszkańcom gminy Siechnice.

W Gminnym Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach działa program umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie opłat za ciepło przez mieszkańców. Przyznane w ten sposób środki trafiają bezpośrednio na konto zarządcy, pomniejszając w ten sposób zobowiązania  wnioskodawcy z tytułu ciepła sieciowego. W tym roku do GCPR wpłynęło 31 takich wniosków.

Dzielimy się ciepłem

Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach, Szczecinie, Zgierzu i Rzeszowie.

Historia inicjatyw związanych z wsparciem społecznie wrażliwych odbiorców ciepła sięga ponad dekadę wstecz. Od 2019 r. lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”. W 2020 r. w ramach programu PGE Energia Ciepła wsparła 29 organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego i niosących pomoc potrzebującym na łączną kwotę 427 tys. zł. Z kolei w 2019 r. dla potrzebujących przekazano kwotę 300 tys. zł.

W 2019 r. Program został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Ranking przygotował ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Program „Dzielimy się ciepłem” był również nominowany do Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Prezydenta RP.