Aktualizacja cen ciepła w PGE Energia Ciepła po wprowadzeniu nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

16.12.2022
infografika_13_12_2022

26 listopada br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadziło możliwość czasowego (do 30/04/2023 r.) doliczenia do ceny ciepła określonej kwoty, której wysokość zależy od rodzaju wykorzystywanego w jednostce kogeneracji paliwa.

 

Obowiązujące dzisiaj ceny ciepła nie pokrywają kosztów jego produkcji. Stąd też PGE Energia Ciepła, podobnie jak wszystkie kogeneracyjne elektrociepłownie, zastosuje mechanizm z obowiązującej od dnia 26 listopada 2022 r. nowelizacji rozporządzenia taryfowego* – jako rozwiązanie, które umożliwi częściowe pokrycie kosztów produkcji ciepła. Wprowadzony mechanizm zapewni bezpieczeństwo energetyczne Trójmiasta poprzez stabilne i nieprzerwane dostawy ciepła w okresie ogrzewania 2022/2023.

16 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę cen w obowiązującej taryfie dla PGE Energia Ciepła S.A., w tym także dla Oddziału Wybrzeże w Gdańsku. Dla Klientów korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku, Sopocie oraz w gminie Kolbudy oraz OPEC w Gdyni, Rumi i Gminie Kosakowo cena za ciepło wzrośnie o około 18 procent. Nowa cena będzie wciąż niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2022r.**) wynoszącą 103,82 zł/GJ dla źródeł węglowych.

- Konieczne jest, aby elektrociepłownie dostosowały ceny za ciepło do ponoszonych kosztów produkcji, które drastycznie wzrosły w wyniku wojny w Ukrainie oraz wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. PGE Energia Ciepła nie kształtuje tych cen w sposób dowolny. Podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego należy równoważenie interesów Klientów i przedsiębiorstw wytwarzających ciepło. Od tego zależy także bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Rok 2022 dla PGE Energia Ciepła był pełen zmian i nowych wyzwań. Czynnie i intensywnie spółka bierze udział w transformacji sektora energetycznego. W tym roku rozpoczęła kolejne inwestycje w naszych elektrociepłowniach, związane głównie z przejściem na paliwo niskoemisyjne. W Rzeszowie, Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie podpisana została umowa na budowę kotłowni gazowych, w Zgierzu budowane są nowe jednostki wytwórcze, w Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, w Gdyni budowana jest nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa - olejowo-gazowa, w Gdańsku rok temu oddana została do eksploatacji kotłownia rezerwowo-szczytowa z kotłami olejowymi i elektrodowymi, pierwszymi takimi w Polsce. W sieci ciepłowniczej w Toruniu płynie już ciepło geotermalne. Warto też wspomnieć, że w Krakowie i Rzeszowie zainaugurowane zostały projekty w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych w instalacjach PGE Energia Ciepła. ​​​​​​

Transformacja ciepłownictwa to głównie budowa nowych jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwa nisko i zeroemisyjne, które zastąpią dotychczasowe urządzenia oparte na technologii węglowej. Od 2021 roku PGE Energia Ciepła buduje w Siechnicach pod Wrocławiem nową elektrociepłownię EC Czechnica. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo energetyczne miastu oraz sąsiednim gminom i wpisuje się w strategię transformacji energetyki realizowaną przez PGE Energia Ciepła i Grupę PGE, do której należy spółka.

Wszystkie inwestycje w ciepłownictwie w istotny sposób wpłyną nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową, lecz również na poprawę jakości powietrza w Polsce. Będą one miały istotny wpływ na poprawę naszego zdrowia i zdrowia kolejnych pokoleń. 

 

*Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

** Ustawa z dnia 15 września 2022r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

 

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 13.190 TJ ciepła i 1.413 GWh energii elektrycznej (2021r.) zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi i Gminie Kosakowo.