PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków dzieli się ciepłem z potrzebującymi

16.12.2022
piotr-matej-dyrektor-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-z-czekiem

PGE Energia Ciepła po raz kolejny wspiera odbiorców wrażliwych społecznie w ramach ogólnopolskiego programu "Dzielimy się ciepłem". Pomoc finansową na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę otrzymała lubelska placówka medyczna.

 

Beneficjentem programu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie. Przedstawiciele instytucji otrzymali od PGE Energia Ciepła symboliczny czek na kwotę 30 tysięcy złotych.

- Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków jest wytwórcą ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Swoją rolę postrzegamy jednak szerzej - reagujemy na lokalne potrzeby, wspieramy inicjatywy prospołeczne i świadczymy pomoc najbardziej potrzebującym. Poprzez program "Dzielimy się ciepłem" już po raz trzeci przekazujemy szpitalowi środki na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową - mówi Paweł Okapa, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków.

- Dziękuję serdecznie za kolejne wsparcie udzielone naszemu szpitalowi. Doceniamy inicjatywę Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków oraz prowadzoną już od kilku lat ogólnopolską akcję „Dzielimy się ciepłem”. Dla nas jest to ważna pomoc finansowa, którą będziemy mogli przeznaczyć na rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Cieszymy się, że darowizna trafiła do naszej jednostki. W dużym stopniu przyczyni się ona do poprawy jakości udzielanych świadczeń - mówi Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.

Dzielimy się ciepłem

Program "Dzielimy się ciepłem" skierowany jest do najbardziej potrzebujących odbiorców, w tym organizacji pożytku publicznego, korzystających z ciepła sieciowego w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Siechnicach, Szczecinie, Toruniu,  Wrocławiu, Zgierzu i Zielonej Górze.

W 2019 r. akcja została wyróżniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazła się wśród sześćdziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. W ciągu ostatnich 5 lat PGE Energia Ciepła w ramach programu „Dzielimy się ciepła" przekazała na wsparcie potrzebujących odbiorców ponad 2 mln zł.

 

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków jest największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła na Lubelszczyźnie. Zabezpiecza ponad 60% potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej Ilość produkowanej energii elektrycznej zapewnia zasilanie dla całej aglomeracji lubelskiej. Oddział dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627MWt.