KOGENERACJA będzie współfinansować przebudowę drogi w Siechnicach

14.04.2022
b29c8c26cb8b514cfae29f541238b80f

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

Finansowanie przebudowy ul. Stawowej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do przejazdu kolejowego zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Na mocy podpisanej umowy KOGENERACJA przekaże Gminie kwotę w wysokości do 25% poniesionych kosztów realizacji przebudowy drogi. Tym samym wkład spółki we wspólne przedsięwzięcie osiągnąć może nawet 925 tysięcy złotych. Ulica Stawowa sąsiaduje z Nową EC Czechnica - inwestycją realizowaną przez KOGENERACJĘ.

- Ze względu na naszą ponad 120 - letnią obecność w regionie chcemy być postrzegani jako „dobry sąsiad”, dlatego zarówno inwestycja w przyjazną dla środowiska elektrociepłownię, jak i współfinansowanie przebudowy drogi to dla nas sprawy priorytetowe, bo realizowane dla dobra mieszkańców – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

Nowoczesna jednostka gazowa, która powstanie w Siechnicach w 2024 roku, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.

Milan Ušák, burmistrz Siechnic podkreśla: - Dzisiejsze podpisanie umowy jest doskonałym przykładem realizacji w praktyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Składając podziękowania Panom Prezesom, cieszę się na dalszą współpracę Gminy Siechnicei KOGENERACJI.

Projekt Nowa EC Czechnica zostanie dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus" w formie pożyczki preferencyjnej.