Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie podsumowała tegoroczną zimę

15.04.2022
838f6a357cd15cac8603f76db1f9f15e

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podsumowała zakończoną kalendarzową zimę. W tym roku zima była cieplejsza od ubiegłorocznej. Najniższą temperaturę odnotowano 26 grudnia 2021 r. (-12,4°C). Była ona wyższa o 1,3°C w porównaniu do najniższej temperatury w zimie 2020/2021 (-13,7°C zanotowana 17 stycznia 2021 r.).

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Wytwarza ponad 70% ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa. Elektrociepłownia współpracuje z Miastem oraz z lokalnym dystrybutorem ciepła także w zakresie opracowywania prognoz i rozwoju rynku ciepła sieciowego. Współpraca ta umożliwia odpowiednie zaplanowanie oraz realizację inwestycji i remontów na terenie elektrociepłowni.

Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu mocy nie byłoby możliwe bez realizacji prac remontowych i modernizacyjnych, jakie zostały przeprowadzone. Stały serwis i przeglądy zapewniają ciągłość pracy krakowskiej elektrociepłowni - mówi Mariusz Michałek, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie. Podsumowując zimę, warto tutaj także wspomnieć, że pomimo wahań na ogólnoświatowych rynkach, byliśmy w stanie zapewnić ciągłość dostaw paliw do naszej elektrociepłowni, dzięki czemu dostarczanie prądu i ciepłej wody do mieszkańców Krakowa było niezagrożone. To bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego – dodaje.

Zima to szczególny czas, wymagający dokładnego planowania i sumiennych działań dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz ciepła do mieszkań i domów, bez względu na pogodę i temperaturę za oknem.

Aktywność krakowskiej elektrociepłowni nie ogranicza się wyłączenie do działań produkcyjnych w zakresie ciepła i energii elektrycznej. Oddział aktywnie podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wraz z Miastem Kraków realizowane są wspólne projekty, które mają na celu spójne działanie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, edukacji czy rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Pracownicy Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła współtworzą lokalne programy takie jak: „Ciepła woda bez piecyka” czy „Ciepło przez cały rok”; opracowują audyty energetyczne i umożliwiają przedsiębiorcom pozyskanie białych certyfikatów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://pgeenergiaciepla.pl/spolki-i-oddzialy/elektrocieplownie/PGE-Energia-Ciepla-Oddzial-nr-1-w-Krakowie