Elektrociepłownia w Krakowie (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie) jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Wytwarza ponad 70% ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa.

Oddział aktywnie podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest sygnatariuszem umowy z Miastem Kraków. W ramach umowy realizowane są wspólne projekty, które mają na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Oddział nr 1 współpracuje z Miastem oraz dystrybutorem ciepła także w zakresie opracowywania prognoz i rozwoju rynku ciepła sieciowego. Współpraca ta umożliwia odpowiednie zaplanowanie oraz realizację inwestycji i remontów na terenie elektrociepłowni.

Pracownicy Oddziału nr 1 współtworzą  lokalne programy takie jak: „Ciepła woda bez piecyka” czy „Ciepło przez cały rok”; edukują mieszkańców, urzędników i przedsiębiorców. Opracowują audyty energetyczne i umożliwiają przedsiębiorcom pozyskanie białych certyfikatów.

W ramach projektu PGE Energia Ciepła „Energetyczna Kariera”, Oddział nr 1 współpracuje z krakowskim szkołami: Zespołem Szkół Energetycznych oraz Zespołem Szkół Chemicznych.

PGE Energia Ciepła podejmuje również szereg innych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając potrzebujących oraz promując kulturę i sport młodzieżowy. Krakowska elektrociepłownia była wielokrotnie nagradzana tytułem Mecenasa Kultury i Filantropa Miasta Krakowa.

Dyrektorem Oddziału nr 1 w Krakowie jest Mariusz Michałek.

jg1_200108_dji_0060-hdr.jpg

Dane dla PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie za 2020 r.:

 • Moc elektryczna zainstalowana - 480 MWe
 • Moc cieplna zainstalowana - 1644 MWt
 • Produkcja energii elektrycznej (brutto) - 1,36 TWh
 • Produkcja ciepła (brutto) - 7,68 PJ
 • Bloki energetyczne - 2 x BC-100, 2 x BC-90
 • Kotły szczytowe - 8 x 35MWt,  1 x WP120  
 • Akumulator ciepła - AC 18 000 m3
 • Sprawność wytwarzania brutto - 74,6% 

Technologia odsiarczania i emisja CO2

 • Odsiarczanie mokre skuteczność - powyżej 93,6 %
 • Emisyjność produkcji:
  •  Energia elektryczna  0,560  Mg CO2 / MWh
  • Ciepło  0,104 Mg CO2 / GJ
 • Emisja roczna CO2 - 1,565 mln MgCO2