Grupa PGE rozpoczyna kolejny etap porządkowania aktywów ciepłowniczych

18.12.2020

Grupa PGE wypełnia zobowiązania, zapoczątkowane w 2017 r., dotyczące porządkowania aktywów ciepłowniczych. Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wkrótce znajdą się w strukturach PGE Energia Ciepła, lidera rynku ciepłownictwa w Polsce. Planowany termin zakończenia procesu to połowa 2021 r.

Konsolidacja aktywów ciepłowniczych jest elementem konsekwentnie realizowanej przez Grupę PGE Strategii Ciepłownictwa, ogłoszonej w grudniu 2017 r. Zakłada ona wydzielenie Segmentu Ciepłownictwo, mającego wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego oraz dynamizować walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Grupa PGE podejmuje działania optymalizujące i porządkujące, zarówno według Strategii Ciepłownictwa na lata 2018-2023, przyjętej w 2017 r., jak i według najnowszej – ogłoszonej w październiku br. – Strategii z perspektywą do roku 2030, której jednym z filarów jest rozwój Segmentu Ciepłownictwa.

Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do nowego Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie.

- PGE Energia Ciepła docelowo będzie skupiać wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. Włączenie kolejnych elektrociepłowni w nasze struktury, umożliwi zoptymalizowane zarządzanie projektami inwestycyjnymi i da szansę elektrociepłowniom na rozwój w ramach Grupy PGE, włączając je w plan kompleksowej i sprawiedliwej transformacji. Branża energetyczna, w tym również ciepłownictwo, czekają wyzwania wynikające z konieczności transformacji sektora. Zmiany w tym obszarze są konieczne, nie tylko ze względu na krajowe bezpieczeństwo energetyczne, ale również ze względu na przyszłość funkcjonowania i rozwój jednostek wytwórczych PGE – mówi Przemysław Kołodziejak, p. o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła po przejęciu elektrociepłowni z Oddziału Dolna Odra, skupiać będzie wszystkie aktywa ciepłownicze Grupy PGE. Od stycznia 2019 r. jest także właścicielem sześciu elektrociepłowni: w Bydgoszczy, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Zgierzu oraz Kielcach, które również przeszły do PGE Energia Ciepła ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

- Podejmowane działania mają na względzie nie tylko umożliwienie dalszego funkcjonowania zakładów produkcyjnych w aglomeracji szczecińskiej, ale również utrzymanie miejsc pracy, co pozwoli nam skutecznie konkurować na niełatwym rynku ciepłowniczym w tej lokalizacji – dodaje Przemysław Kołodziejak.

PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę do 2030 r. 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych. Mając na względzie efektywność inwestycji i dostępne technologie obecnie spółka planuje przede wszystkim inwestycje w układy wykorzystujące gaz ziemny. Do 2025 r. powinny zostać podjęte decyzje inwestycyjne dla wszystkich lokalizacji.