PGE Energia Ciepła właścicielem PEC Zgierz

18.12.2020

PGE Energia Ciepła, lider Segmentu Ciepłownictwa z Grupy PGE, została stuprocentowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgierzu wykupując 49,02 proc. udziałów od Gminy Miasta Zgierz. Pozwoli to na dalsze, bezpieczne i zintegrowane decyzje inwestycyjne w kierunku rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście.

Przejęcie 49,02 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgierzu nastąpiło w wyniku ich sprzedaży przez Gminę Miasto Zgierz, mniejszościowego udziałowca PEC Zgierz. PGE Energia Ciepła, posiadała dotychczas 50,98 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgierzu, 18 grudnia br. w wyniku przeprowadzonej transakcji stała się 100-procentowym udziałowcem PEC Zgierz.

- Dzisiejsza transakcja jest kolejnym krokiem wypełniającym założenia Strategii Ciepłownictwa. Jako lider Segmentu Ciepłownictwo, PGE Energia Ciepła planuje zwiększenie potencjału ciepłowniczego poprzez wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi w lokalizacjach, w których ma swoje aktywa. Jestem przekonany, że podpisanie dzisiejszej umowy to początek pozytywnych zmian i wymiernych korzyści, zarówno dla Miasta Zgierz, jak i naszej spółki – powiedział Przemysław Kołodziejak, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła.

Dzięki 100 procentowemu udziałowi PGE Energii Ciepła w PEC Zgierz spółka będzie miała możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych, dotyczących rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście. Pozwoli to na inwestowanie w aktywa związane z projektem przejścia źródła wytwórczego w PGE Energia Ciepła w Zgierzu na paliwo gazowe, a tym samym na jego sprawną i kompleksową realizację. Zaplanowana budowa nowych urządzeń, wykorzystujących technologię gazową pozytywnie wpłynie nie tylko na efektywność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zgierskiej elektrociepłowni, ale też odegra ważną rolę w walce o czyste powietrze w Zgierzu.

Transakcja zawarta 18 grudnia br., pomiędzy PGE Energia Ciepła, Gminą Miasta Zgierz i PEC Zgierz, przyczyni się do uruchomienia procesu inwestycyjnego, polegającego na rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej, co przełoży  się na dbałość o poprawność kalkulacji cen, a  także równoważenie interesów odbiorców i dystrybutora oraz wytwórcy ciepła.