Elektrociepłownia w Bydgoszczy wyróżniona w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”

07.12.2020
abc0148d82531950d2e719cd2235c863

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy z Grupy PGE, została wyróżniona II nagrodą Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, na etapie regionalnym XXVII edycji konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 249 osób. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorcowo przestrzegają przepisów prawa pracy.

To już kolejna edycja konkursu, w której bydgoska elektrociepłownia zgłosiła swój udział i znalazła się na podium. Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca, który pisemnie wyrazi chęć uczestnictwa lub zostanie zgłoszony przez Okręgowego Inspektora Pracy albo organizację pracodawców. Ze względu na różnorodność i skalę ilości zagrożeń związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia, pracodawcy oceniani się w trzech kategoriach: I kategoria - zakłady pracy do 50 zatrudnionych, II kategoria - od 51 do 249 zatrudnionych, III kategoria - powyżej 249 zatrudnionych. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Wydarzenie organizowane jest corocznie pod patronatem Marszałka Sejmu. W tym roku honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Elżbieta Witek – obecny Marszałek Sejmu RP.

Pracodawcy oceniani się na wielu płaszczyznach. Kryteria oceny obejmują m.in. przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, liczby wypadków przy pracy, a także popularyzacji wiedzy o ochronie pracy i działań na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa. Konkurs buduje pozytywny wizerunek pracodawcy wśród pracowników i lokalnej społeczności oraz  potwierdza, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w sposób prawidłowy i bezpieczny.

„Elektrociepłownia w Bydgoszczy od wielu lat realizuje działania mające na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoim pracownikom. Sukcesywnie wdrażamy innowacyjne rozwiązania i działania prewencyjne, które ograniczają zagrożenia występujące na stanowiskach pracy. Jako pracodawca staramy się wspierać pracowników w każdym aspekcie związanym z szeroko rozumianą bezpieczną pracą” – wyjaśnia Sebastian Wasilewski, p.o. Dyrektora PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju, traktując priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu, decyzją Głównego Inspektora Pracy została odwołana tradycyjna forma uroczystości wręczenia nagród laureatom XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Corocznie wydarzenie odbywało się stacjonarnie, gdzie wyróżnieni pracodawcy mieli okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń w aspektach związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy. W tym roku ogłoszenie laureatów na szczeblu regionalnym, a także relacja z podsumowania konkursu i programów prewencyjnych odbyła się w formie on-line.

W kolejnych latach, Elektrociepłownia w Bydgoszczy również planuje zgłoszenie swojego udziału w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej”, aby utrzymać zdobyty tytuł, a także stale podejmować działania, dzięki którym pracownicy będą wykonywali pracę w sposób bezpieczny.

Ponadto PGE Energia Ciepła otrzymała nagrodę za zajęcie II miejsca na mazowieckim szczeblu regionalnym w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest kluczowym elementem odpowiedzialnej działalności biznesowej spółki.