ITPOE laureatem konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2019”

07.12.2020
55a1ef2f507c6c4d3907e19ce2460bb0

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zdobyła nagrodę Grand Prix w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2019.

ITPOE produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki. Instalacja została doceniona za umiejętne połączenie funkcji obiektu produkcyjnego z funkcją edukacyjną, a także za ciekawą i unikatową architekturę obiektu.

W kategorii przetwarzanie i utylizacja odpadów nagrodę I stopnia oraz Nagrodę Grand Prix wraz z tytułem Budowy Roku Podkarpacia 2019 zdobyła Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Instalacja jako jedno ze źródeł wytwórczych w rzeszowskiej elektrociepłowni, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic. W instalacji zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym odzysk ciepła z kondensacji pary wodnej oraz wykorzystywanie wody deszczowej z placu i dachów ITPOE na potrzeby procesów technologicznych. Termiczne przetwarzanie odpadów przyczynia się dziś do ograniczania dwóch problemów gospodarczych: zagospodarowania odpadów oraz pokrycia zapotrzebowania na energię. Najlepszym sposobem wykorzystania odpadów, które nie nadają się do poddania recyklingowi, a posiadają wartość energetyczną, jest ich przetworzenie na użyteczne ciepło oraz energię elektryczną w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji.

Instalacja jednocześnie pełni funkcję obiektu edukującego dla dzieci i młodzieży w obszarze ekologii i utylizacji śmieci. Edukacja ekologiczna, prowadzona w ramach warsztatów na terenie ITPOE, buduje wizerunek elektrociepłowni, jako lokalnego partnera biznesu, zapewniającego energię elektryczną i ciepło mieszkańcom, a także prowadzącego działalność z dbałością o środowisko naturalne. Natomiast ciekawa architektonicznie bryła instalacji, na dobre już wpisała się w krajobraz miasta Rzeszowa.

„Z ogromną radością odebrałem wiadomość o przyznaniu nagrody Grand Prix w konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2019 dla naszego Projektu Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Cieszę się, że kapituła konkursu doceniła nasz projekt i dostrzegła, jak  ważnym zagadnieniem jest umiejętne połączenie funkcji obiektu produkcyjnego z edukacyjną i umieszczenia go w niebanalnej bryle architektonicznej.” – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. 

Tegoroczna gala finałowa, ze względu na pandemię, odbyła się online. Rozpoczął ją    przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Pan Grzegorz Dubik. Po oficjalnym otwarciu nastąpiło przywitanie zaproszonych gości oraz prezentacja nagrodzonych obiektów w najważniejszych branżach budowlanych: elektrycznej, budowlanej, drogowej, mostowej i sanitarnej. Konkurs „Budowa Roku Podkarpacia 2019” został objęty patronatem honorowym przez: Panią Ewę Leniart - Wojewodę Podkarpackiego oraz Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia, którego celem jest prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu,  to wynik wspólnej pracy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest organizatorem Gali Budowy Roku od 2013 roku.