Ciepło przez 365 dni w roku od PGE Energia Ciepła

12.05.2020
a80cded3f2d4273ee0ddb4990e2180c8

PGE Energia Ciepła, należąca do Grupy Kapitałowej PGE, zapewnia ciepło w domach dla 2 mln odbiorców. Ze względu na duże wahania temperatury spółka zachęca mieszkańców do utrzymania ogrzewania, aby zachować w domach komfort cieplny. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła pracują w ruchu ciągłym i są gotowe dostarczać ciepło zgodnie potrzebami mieszkańców, nawet przez 365 dni w roku, również w chłodne noce wiosny i lata.

Sezon grzewczy, czyli czas kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania, trwa zazwyczaj od października do początku maja i jest pojęciem umownym, gdyż jego rozpoczęcie warunkowane jest wyłącznie potrzebami odbiorców.

Decydującym czynnikiem wyznaczającym korzystanie z ogrzewania przez klientów jest zazwyczaj pogoda. Widać to było chociażby po zeszłorocznym okresie (2018/2019), kiedy ze względu na niskie temperatury  klienci korzystali z ogrzewania prawie do końca maja.

Sytuacja epidemiczna, trwająca od marca, zasadniczo nie wpłynęła na poziom zapotrzebowania na ciepło. Na wniosek klientów skróceniu uległ jedynie okres grzewczy dla obiektów, które w związku z pandemią ograniczyły lub zaprzestały działalności. Obecnie w miastach, w których spółkach posiada sieci ciepłownicze, czyli w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach i Zgierzu, ok. 85% klientów obsługiwanych przez PGE Energii Ciepła ma włączone ogrzewanie.

- Jako lider rynku ciepła w Polsce produkujemy i dostarczamy ciepło dla mieszkańców miast przez cały rok. Dzięki temu wpływamy na komfort i bezpieczeństwo naszych klientów, dostarczając ciepło nie tylko zimą, ale także w chłodniejsze dni niezależnie od pory roku. Wspomagamy tym samym walkę o czyste powietrze, poprzez ograniczanie tzw. niskiej emisji powstającej przez spalanie węgla i odpadów w domowych paleniskach. Nasz cel to poprawa jakości powietrza w miastach, w których jesteśmy obecni – mówi Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Wszystkie elektrociepłownie należące do PGE Energia Ciepła w 13 polskich miastach (Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Zgierz i Siechnice) pracują przez cały rok. Latem wytwarzają głównie energię elektryczną i ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, ale w razie ochłodzenia są gotowe zwiększyć produkcję na cele ogrzewania i tym samym elastycznie reagować na potrzeby mieszkańców. Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty) mogą włączyć ogrzewanie w każdej chwili na podstawie wniosku do dystrybutora ciepła. Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła są gotowe przez  365 dni w roku, by dostarczyć klientom ciepło.

- Usługa dostarczania ciepła przez cały rok oparta jest o tzw. automatykę pogodową, czyli urządzenia zainstalowane w węzłach cieplnych, które sterują dostawami ciepła w zależności od temperatury panującej na zewnątrz budynku. Gdy temperatura spada poniżej określonego poziomu, węzeł włącza się i uruchamia dopływ ciepła do budynku, a gdy wzrasta - dopływ ciepła zostaje automatycznie wstrzymany. Temperaturę graniczną, która wyznacza uruchomienie dostaw ciepła, zawsze określa klient w zależności od swoich potrzeb – mówi Paweł Kaliński, dyrektor Departamentu Rynku Ciepła PGE Energa Ciepła.

Zapewnienie całorocznego ogrzewania w mieszkaniach pozytywnie wpływa na stan techniczny budynku. Korzystanie z ciepła sieciowego jest bezpiecznym i komfortowym rozwiązaniem dla odbiorców, a dodatkowo najlepszym sposobem ograniczenia niskiej emisji w mieście.

#Ciekawostki

2 mln – liczba odbiorców ciepła korzystających z ciepła produkowanego przez elektrociepłownie PGE Energia Ciepła

609 km – łączna długość sieci ciepłowniczej w Toruniu (PGE  Toruń), Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

56 000 m3 – łączna pojemność sieć ciepłowniczej (ilość wody, która krąży w sieci) w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Zgierzu i Siechnicach

Telemetria – system zdalnego sterowania, w który wyposażone są węzły cieplne, należące do PGE Energia Ciepła

25% - udział PGE Energia Ciepła w rynku ciepła z kogeneracji

ok. 4200 - liczba węzłów cieplnych zasilanych z sieci ciepłowniczych należących do PGE Energia Ciepła