Bydgoska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

10.03.2022
7a0c1c33285da3dc1c34f646accf5682

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to kolejny krok przy realizacji budowy nowej kotłowni gazowej na terenie Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Kotłownia ma rozpocząć pracę w zakresie podstawowym w grudniu 2022 roku.

Na początku marca br. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy otrzymała uprawomocnioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego projektu budowy kotłowni wodnej gazowej o łącznej mocy ok. 40 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz EC I. To ważny element, umożliwiający rozpoczęcie budowy nowej jednostki wytwórczej na bydgoskich Jachcicach. Inwestycja będzie realizowana na terenie dotychczas niezabudowanym, w sąsiedztwie istniejącej i eksploatowanej Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Dzięki otrzymanej decyzji możliwe jest uzyskanie kolejnych decyzji, niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę. Wybudowanie nowej kotłowni spowoduje czterokrotne zmniejszenie emisji NOx i dwukrotne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, likwidację emisji pyłów oraz emisji SO2.

- Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kotłowni gazowej w jednej z dwóch jednostek bydgoskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu prac. Nowa kotłownia to ważna dla miasta inwestycja, która będzie produkować ciepło w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska, a także stworzy warunki do zaopatrzenia w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu Bydgoszczy – powiedział Sebastian Wasilewski, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Generalnym Wykonawcą inwestycji została Energotechnika-Energorozruch, która poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej odpowiadać będzie również za jej uruchomienie. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy podpisała również umowę z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie nowej jednostki wytwórczej do sieci gazowej. Nowopowstała infrastruktura będzie przystosowana do współpracy z istniejąca siecią ciepłowniczą.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk, Kraków.