PGE Energia Ciepła oraz konsorcjum MIKO-TECH i SMART EPC podpisały umowę na budowę nowych jednostek wytwórczych w Zgierzu

11.03.2022
0ad7888e1c26fabc2bedfb9ea2c94ed6

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE aktywnie uczestniczy w procesie transformacji krajowego ciepłownictwa. Spółka podpisała umowę z konsorcjum MIKO-TECH i SMART EPC, która umożliwi realizację inwestycji budowy nowych jednostek wytwórczych na terenie zgierskiej elektrociepłowni.

- Podpisanie umowy na budowę nowych jednostek wytwórczych w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu to kolejny krok w transformacji ciepłownictwa kraju. Nowa jednostka kogeneracyjna, to efekt przyjętej strategii, w ramach której konsekwentnie przechodzimy na paliwo niskoemisyjne w naszych elektrociepłowniach. Powstanie ważnej dla miasta inwestycji zapewni produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska oraz zdrowia jego mieszkańców - powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Podpisana umowa dotyczy budowy nowej jednostki kogeneracyjnej gazowej opartej o zespół 3 silników gazowych o mocy ok. 4,4 MWe/5 MWt każdy, uzupełnionej kotłem rezerwowo-szczytowym o mocy 7 MWt oraz źródłem OZE w postaci kolektorów słonecznych o mocy ok. 100 kWt w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu. Nowa jednostka kogeneracyjna zastąpi wyeksploatowane źródła wytwarzania oparte na paliwie węglowym. W Projekcie uwzględniono również budowę niezbędnego przyłącza gazowego i przyłącza do sieci elektroenergetycznej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

- Naszym priorytetem jest zagwarantowanie mieszkańcom i miejskim instytucjom w Zgierzu bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez zapewnienie dostaw ciepła wytwarzanego w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Dzisiejsze podpisanie umowy jest istotnym aspektem w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania zgierskiej elektrociepłowni na środowisko. Budowa nowego źródła kogeneracyjnego, a także modernizacja sieci ciepłowniczej w Zgierzu to krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska, a co za tym idzie – zdrowia mieszkańców powiedział Krzysztof Fuzowski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Zgierzu.

W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, gdzie Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

Całkowite odejście od węgla w pierwszej kolejności planowane jest w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Gorzowie Wielkopolskim, zaś znaczące w elektrociepłowniach w Bydgoszczy, Siechnicach, Gdyni i Gdańsku. Do produkcji ciepła w nowych i zmodernizowanych jednostkach ciepłowniczych  zostaną wykorzystane: gaz, odpady komunalne, biomasa, ciepło odpadowe oraz energia odnawialna.

Projekt zgierskiej elektrociepłowni dotyczy budowy nowego układu kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe w Elektrociepłowni Zgierz. Nowymi jednostkami podstawowymi elektrociepłowni będą silniki gazowe z generatorami energii elektrycznej wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym wsparte instalacją OZE. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW. Dotacja udzielona na realizację projektu wyniesie blisko 22 mln zł a została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.