Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Rzeszowie rozpoczęła budowę kotłowni gazowej

08.03.2022
bca421262df8b869b130c51d420c4b74

Rzeszowska elektrociepłownia przekazała teren placu budowy generalnemu wykonawcy - konsorcjum firm POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.  Budowa ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2023 roku.  Nowoczesna kotłownia będzie dysponować sześcioma identycznymi kotłami o mocy 31 MWt każdy, które zastąpią obecnie pracujące cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe)  oraz dwa WP-120 (pyłowe).

Budowa kotłowni gazowej zostanie zrealizowana na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2021 r. pomiędzy PGE Energia Ciepła a generalnym wykonawcą. Realizator, zgodnie z umową, zakończy prace związane z budową, montażem i uruchomieniem kotłowni gazowej w przyszłym roku. Do jego zadań, poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni, należeć będzie jej rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis gwarancyjny. Dzięki temu już w 2023 r. z rzeszowskiej elektrociepłowni popłynie ciepło produkowane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Będzie to miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście. Spółka konsekwentnie realizuje działania zmierzające do wymiany swoich aktywów na niskoemisyjne.

- Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Rzeszowie to bardzo ważna inwestycja. To właśnie źródła gazowe stają się realną alternatywą dla kotłów węglowych. Przekazanie terenu placu budowy wykonawcy oznacza, że projekt wkroczył w kolejny etap. Rzeszowska kotłownia gazowa zagwarantuje produkcję ciepła  w sposób efektywny i przyjazny środowisku  – powiedział Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. 

Obecnie w rzeszowskiej elektrociepłowni paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła i energii elektrycznej jest w 80 proc. gaz ziemny. Około 14% energii i ciepła udaje się uzyskać poprzez przetwarzanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Po zakończeniu budowy kotłowni gazowej Elektrociepłownia w Rzeszowie całkowicie zrezygnuje z wykorzystywania węgla jako paliwa.

Nowe urządzenia zostaną zabudowane w sposób stacjonarny, w nowym budynku kotłowni gazowej na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni. Całkowita moc cieplna kotłowni gazowej wyniesie min. 186 MWt. Nowoczesna kotłownia będzie wyposażona w urządzenia zapewniające wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności.