1500 sosen w Leśnictwie Olek posadzonych przez pracowników PGE Toruń

28.10.2022
zdj

Już po raz czwarty pracownicy PGE Toruń, spółki nalężącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, sadzili drzewa w ramach wolontariatu Grupy PGE „Lasy pełne energii". We współpracy z leśnikami z Nadleśnictwa Toruń obsadzono leśny teren 1500 młodymi sosnami w Olku pod Toruniem.

Od ponad 4 lat PGE Toruń współpracuje z Nadleśnictwem Toruń, sadząc drzewka w podtoruńskich  lasach. Przez ten okres pracownicy PGE Toruń posadzili blisko 5000 drzewek.

- Troska o środowisko naturalne jest ważnym elementem, o którym pamiętamy nie tylko prowadząc swoją podstawową działalność – produkcję energii i dostawę ciepła dla torunian. Stąd też akcja sadzenia drzew, którą prowadzimy z Nadleśnictwem w Toruniu od 2018 roku, a która w Grupie ma już ponad 20-letnią historie, wpisała się już na stałe w kalendarz naszych działań środowiskowych. Będziemy obserwować jak rośnie „nasz las” i kontynuować tę akcję, bo nasi pracownicy chętnie angażują się w działania proekologiczne - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.  

W październiku br. nowy fragment lasu o wielkości 20 arów powstał na terenie leśnictwa Olek k. Torunia. Akcje sadzenia sosen przez pracowników PGE Toruń nadzorowali leśnicy, którzy wspierali uczestników oraz pilnowali, aby drzewka były sadzone we właściwy sposób.

- Lasy pełnią ogromną rolę w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatu, stąd też zawsze nas cieszy jak firmy takie jak PGE Toruń, poza swoją działalnością, angażują się również w sadzenie drzewek w naszych leśnictwach koło Torunia, powiększając w ten sposób tereny leśne. Od wielu lat prowadzimy edukację w tym zakresie i widać efekty tych działań. Poprzez wspólne sadzenie drzew przyczyniamy się do zwiększania powierzchni zielonych płuc Ziemi, co jest ważne dla zdrowia i życia każdego z nas – mówi Ryszard Wiesiołek, Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Toruń.

Łącznie w ramach wolontariatu pracowniczego Grupy PGE „Lasy pełen energii” pracownicy  toruńskiej spółki posadzili wspólnie z Nadleśnictwem Toruń: 1300 młodych dębów w leśnictwie Łysomice (w 2018 r.) i 1400 dębów (w 2019 r.) wraz z uczniami toruńskiego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, 700 buków w leśnictwie w Leśnictwie Olek (2021 r.) oraz 1500 sosen podczas tegorocznego sadzenia w Olku.

22 lata i ponad 600 tysięcy drzew

„Lasy pełne energii” to realizowany od 2000 roku jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. 

W ciągu 22 lat w programie Grupy PGE udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków, buków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.