Dzięki pracownikom krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Niepołomicach rośnie „Las pełen energii”

02.11.2022
lasy-pelne-energii

Za nami kolejna odsłona wolontariatu pracowniczego Grupy PGE „Lasy pełne energii”. W ramach programu, pracownicy krakowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, zasadzili 2000 młodych dębów w Nadleśnictwie Niepołomice.

 

Sadzenie drzew w ramach programu „Lasy pełne energii” to już tradycja w krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Również w tym roku kilkudziesięciu pracowników -wolontariuszy wraz z rodzinami i przyjaciółmi wspólnie obsadzili teren leśny o powierzchni ok. 25 arów. Kilkugodzinną akcję sadzenia dębów szypułkowych nadzorowali leśnicy z Nadleśnictwa Niepołomice, którzy pomagali i wspierali uczestników, a w wolnych chwilach odpowiadali na liczne pytania na temat lasów i drzewostanu w Polsce.

- Troska o środowisko naturalne to jeden z kluczowych filarów działalności Grupy PGE w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wpisując się w te działania, systematycznie angażujemy się w odbudowę drzewostanu w polskich lasach poprzez program „Lasy pełne energii". Jest to niezwykle ważna inicjatywa proekologiczna, realizowana w Grupie PGE już od ponad dwóch dekad. Dziękuję pracownikom, którzy dołączyli do akcji, a także Nadleśnictwu Niepołomice za umożliwienie organizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki wsparciu leśników posadziliśmy w minioną sobotę dwa tysiące młodych dębów i to jest praktyczny, bardzo wymierny efekt naszych działań – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni.

Liczby robią wrażenie

„Lasy pełne energii” to realizowany od 2000 roku jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE. 

W ciągu 22 lat w programie Grupy PGE udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków, buków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.