Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Szczecinie z ekologicznym certyfikatem EMAS

28.10.2022
elektrocieplownia-pge-energia-ciepla-w-szczecinie-z-ekologicznym-certyfikatem-emas-3-

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przyznała Certyfikat ekozarządzania i audytu EMAS elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Szczecinie z Grupy PGE. Otrzymanie certyfikatu jest potwierdzeniem wdrażania kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska.

- Naszą ambicją jest bycie liderem zrównoważonej transformacji energetycznej opartej na poszanowaniu dla środowiska, zarówno w kontekście dbałości o środowisko naturalne, jak i dbałości o środowisko lokalnych społeczności, opartej na pogłębionym dialogu. System EMAS jest narzędziem, które wspiera  realizację tych ambitnych zadań. Przyznanie certyfikatu EMAS dla elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Szczecinie jest potwierdzeniem jakości i zaangażowania, zarówno w kwestii systemu zarządzania, jak i miana zielonej elektrociepłowni – powiedział Wojciech Sobczak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie.

System ekozarządzania i audytu EMAS to unijny system certyfikacji środowiskowej, który wspiera tworzenie w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. 

- W PGE Energia Ciepła funkcjonuje od wielu lat Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący swym zakresem Zarządzanie środowiskiem. Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez PGE Energia Ciepła najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. Nie sposób nie zauważyć wymiernych korzyści, jak oszczędności wynikające z obniżenia kosztów: energii i materiałów, wyposażenia i inwestycji, opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń i kapitału oraz kosztów pracy. Najistotniejszy jednak jest wzrost świadomości ekologicznej wśród pracowników firmy, a co za tym idzie realnego poczucia odpowiedzialności za działania na każdym szczeblu organizacji. – powiedziała, odbierając certyfikat, Katarzyna Dziurska, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska PGE Energa Ciepła.

Szczecińska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła jest również laureatem Orłów Wprost, nagrody przyznanej jako największemu w aglomeracji szczecińskiej producentowi „zielonej energii”. Korzystanie z „zielonej Elektrociepłowni Szczecin” opalanej biomasą to dla Szczecina przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne. Dzięki elektrociepłowni PGE Energia Ciepła miasto zaopatrywane jest w ciepło w sposób ekologiczny i ekonomiczny, znacząco zmniejszając emisję dwutlenku siarki i pyłu w porównaniu z emisją tych zanieczyszczeń, jaka miałaby miejsce w przypadku spalania węgla, jednocześnie ograniczając niekorzystny ich wpływ na zdrowie mieszkańców. Korzystanie z „zielonej energii” to również eliminacja problemu smogu i widoczna poprawa jakości powietrza w regionie.

Strategia Grupy PGE skupia się na transformacji energetycznej zmierzającej do neutralności klimatycznej w 2050 roku. PGE Energia Ciepła, jako lider nowoczesnego ciepłownictwa, czynnie i intensywnie bierze udział w transformacji sektora energetycznego. Jest ona oparta na poszanowaniu dla środowiska, zarówno w kontekście dbałości o środowisko naturalne, jak i dbałości o środowisko lokalnych społeczności, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo energetyczne w największych miastach Polski.