Zmiany w składzie Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

27.04.2023
logo-pge-energia-ciepla-sa-pion-rgb

27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła powołała z dniem 1 maja 2023 r. na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Pana Macieja Jankiewicza – obecnie pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza spółki PGE Energia Ciepła powołała z dniem 1 maja 2023 r. na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. Pana Macieja Jankiewicza – obecnie pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Natomiast funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzyła z dniem 1 maja 2023 r. Panu Mariuszowi Michałkowi, obecnie pełniącemu funkcję Dyrektora Oddziału Nr 1 w Krakowie, należącego do PGE Energia Ciepła S.A.

Z dniem 1 maja 2023 r. skład zarządu PGE Energia Ciepła S.A. przedstawiać się będzie następująco:

Maciej Jankiewicz – Prezes Zarządu
Mariusz Michałek – Wiceprezes Zarządu
Radosław Woszczyk – Członek Zarządu

Obecny Prezes Zarządu spółki PGE Energia Ciepła S.A., Pan Przemysław Kołodziejak, z dniem 1 maja 2023 r. obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.