Zielone źródło ciepła w Krakowie coraz bliżej. PGE Energia Ciepła uzyskała decyzję środowiskową dla budowy gazociągu

05.03.2024
gazociag-trasa

W lutym br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach inwestycji na terenie krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. To kolejny ważny krok na drodze do zielonej przyszłości miasta w zakresie energetyki i ciepłownictwa.

 

Prace na rzecz uruchomienia w Krakowie nowego, ekologicznego źródła ciepła dla miasta są coraz bardziej zaawansowane, a wdrożenie tego projektu przybliża kolejny etap dekarbonizacji aktywów wytwórczych PGE Energia Ciepła w stolicy Małopolski. Realizując te założenia, w 2023 roku spółka przygotowała stosowną dokumentację i złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu budowy gazociągu. Teraz wniosek został rozpatrzony, a decyzja środowiskowa wydana.

Inwestycja polegać będzie na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia o długości ok. 5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do jego obsługi. Powstanie także zespół zaporowo-upustowy, konieczny do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania gazociągu. Dzięki inwestycji, krakowska elektrociepłownia zostanie przyłączona do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, a doprowadzenie gazu pozwoli na przepaliwowanie istniejących kotłów szczytowych, zasilanych dotychczas olejem opałowym. Przewidywany okres realizacji całości wyniesie od 18 do 24 miesięcy.

Gazociąg wysokiego ciśnienia zostanie poprowadzony od stacji gazowej w okolicy ulicy Bugaj w Krakowie. Następnie będzie biegł w kierunku północnym przez tereny niezabudowane. Po przekroczeniu wału powodziowego rzeki Wisły, po północnej jego stronie, trasa gazociągu skrzyżuje się z drogą ekspresową S7, biegnąc dalej na zachód, po czym skrzyżuje się z Mostem Wandy. W okolicy ok. 2,6 km trasy gazociągu zostanie on poprowadzony pod Wisłą metodą bezwykopową, po czym trasa przebiegnie wzdłuż południowej strony wału po drugiej stronie rzeki, a następnie w kierunku północnego zachodu do terenu elektrociepłowni.

W Krakowie już od kilku lat trwają prace przekształcające elektrociepłownię w nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku. Nowy projekt inwestycyjny przewiduje, m.in. stworzenie układów wysokosprawnej kogeneracji, zbudowanych z silników gazowych o mocy do 49,9 MW. W grudniu 2023 r. PGE Energia Ciepła wygrała aukcję kogeneracyjną, przeprowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki i uzyskała premię, co przełożyło się na wsparcie finansowe dla krakowskiej inwestycji. Aktualnie trwają zaawansowane prace przygotowawcze, a w pierwszej połowie 2024 roku ma zostać ogłoszony przetarg na dostawę technologii. Ponadto, w lutym 2024 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego, podstawowego projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowej części elektrociepłowni gazowej.

Realizacja projektu budowy nowych jednostek kogeneracji to tylko jeden z etapów dekarbonizacji aktywów wytwórczych PGE Energia Ciepła w Krakowie, którego uzupełnieniem będzie wybudowanie wielkoskalowej pompy ciepła oraz kotłów elektrodowych. Przedsięwzięcie znacząco przyczyni się do redukcji emisji CO2 w mieście, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców, zapewni elastyczność źródeł wytwarzania oraz znacząco ograniczy wpływ na jakość powietrza i środowisko naturalne.