Elektrociepłownia Zielona Góra od 10 lat bez węgla

04.03.2024
ec-zg

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od 10 lat nie korzysta z węgla przy produkcji ciepła i energii elektrycznej. Rezygnacja z paliwa węglowego,  pozwoliła zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza m. in.  o 620 tys. ton dwutlenku węgla czy blisko 3 tys. ton dwutlenku siarki. Korzystanie z bloku węglowego przez ostatnie 10 lat oznaczałoby z kolei konieczność spalenia ponad 300 tysięcy ton węgla.

 

Pierwszy blok gazowo – parowy w EC Zielona Góra został oddany do użytkowania w 2004 r. Blok węglowy pracował jeszcze do połowy 2012 r. W lipcu tegoż roku zakończono budowę kotłowni gazowo – olejowej. W miejsce 4 kotłów węglowych zamontowano nowoczesne kotły gazowo – olejowe o łącznej mocy 160 MWt oraz jeden parowy (7 MWt). Ich uruchomienie pozwoliło w 2013 roku trwale wyłączyć urządzenia wytwórcze bloku węglowego (kotły i turbozespoły) łącznie z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak pompy zasilające, urządzenia nawęglania czy odżużlania. Ostatni skład wagonów z węglem wyjechał z Zielonej Góry w marcu 2014 roku.

Dzięki zmianie paliwa uniknięto wprowadzenia znacznej ilości zanieczyszczeń do powietrza na terenie Zielonej Góry. Wiązało się to również z zaprzestaniem wytwarzania ubocznych produktów spalania w postaci żużla i popiołów. W 2023 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją turbiny gazowej, nie tylko podnosząc jej sprawność ale także dopasowując do aktualnych poziomów emisji wymaganych Konkluzjami BAT.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” posiada ok. 140 km sieci ciepłowniczych, wśród których 75 proc. stanowią sieci preizolowane, wykonane w nowoczesnej technologii, charakteryzującej się niskimi stratami ponoszonymi w wyniku przesyłania ciepła.

Elektrociepłownia stale rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze, zastępując przestarzałe i nieefektywne źródła niskiej emisji ekonomicznym i ekologicznym ciepłem systemowym. Poprzez te działania zmniejszamy zanieczyszczenie miasta, poprawiając komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców, w poszanowaniu środowiska naturalnego.