Wyróżnienie dla krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

22.12.2020
bc25fe7ace0a12dd9ec94002a2b2c1a5

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE znalazła się wśród najlepszych małopolskich firm, wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy. 

Celem konkursu zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest wyróżnienie pracodawców za dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także o systematyczną poprawę stanu BHP. Opis podejmowanych przez firmy działań jest weryfikowany przez nadinspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy w formie audytu kontrolnego przeprowadzonego w siedzibie pracodawcy.

- Wyróżnienie dla krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest efektem dobrej współpracy. Ten szczególny rok wymaga od nas wszystkich wyjątkowego partnerstwa i współdziałania tak, aby kwestie związane z obszarem BHP były ciągle udoskonalane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. Jest to możliwie dzięki dużej świadomości i priorytetowego traktowania kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy – mówi Beata Czerniak, Dyrektor Departamentu Procesów Wsparcia krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

- To już 27 edycja konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” - sztandarowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest promocja pracodawców różnych branż, dla których wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych osób – mówi Józef Bajdla, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie.

- W tym roku wszystkie zakłady musiały zmierzyć się z dodatkowym zagrożeniem, jakim jest COVID-19.  Nagradzane przez nas firmy nie tylko dbają o przestrzeganie przepisów  BHP i przepisów prawa pracy, ale przede wszystkim sami opracowują i wprowadzają nowe programy i rozwiązania w ramach promowania dobrych praktyk. Do takich na pewno należy  PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie, który  mimo tak wielu zagrożeń sprawnie je eliminuje poprzez innowacyjne działania prewencyjne i realizowane programy – dodaje Józef Bajdla.

Warto podkreślić, że jest to kolejne wyróżnienie przyznane w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dla PGE Energia Ciepła: spółka zajęła II miejsce wśród mazowieckich firm, a elektrociepłownia w Bydgoszczy zajęła II miejsce w województwie kujawsko-pomorskim.

Wydarzenie organizowane jest corocznie pod patronatem Marszałka Sejmu. W tym roku honorowy patronat nad konkursem objęła Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP.