„Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych”: O rozwoju sieci ciepłowniczej w Gdyni i efektywności energetycznej

21.12.2020
3ad4ea828c02bc4f1da78d3fb365c362

Coroczne spotkanie administratorów i zarządców wspólnot z Gdyni w ramach projektu „Daj się ogrzać. Przyłącz się do Ciepłolubnych” odbyło się 16 grudnia. W tym roku organizatorzy: PGE Energia Ciepła, OPEC Sp. z o.o., Miasto Gdynia i WFOŚiGW w Gdańsku, zaprosili przedstawicieli administracji do udziału w spotkaniu online.

- Administratorzy i zarządcy budynków to dla nas ważna grupa osób, z którą współpracujemy od wielu lat, rozwijając miejską sieć ciepłowniczą oraz dokonując przyłączeń kolejnych budynków. Wspólne spotkania w formie warsztatowej już na stałe wpisały się w kalendarze, zarówno nasze, jak i uczestników. Aktualna sytuacja epidemiologiczna spowodowała jednak zmianę dotychczasowej formy spotkań -  przenieśliśmy się do Internetu, aby także w tym roku móc poruszyć kilka istotnych kwestii m.in. związanych z rozwojem sieci ciepłowniczej i omówieniem kolejnych obszarów, które mogą liczyć na ciepło sieciowe” – podkreśla Piotr Surma, Dyrektor Rozwoju OPEC Sp. z o.o.

- Podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej to jeden z głównych elementów zwalczania niskiej emisji w miastach. Jeśli taką inwestycję rozbudujemy o termomodernizację, to osiągniemy efekt nie tylko środowiskowy, ale i ekonomiczny. Fundusz od wielu lat wspiera tego typu inwestycje i już teraz szykuje dla nich kolejne ciekawe mechanizmy wsparcia – dodaje Marcin Osowski, Prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

- Zmiana źródła ogrzewania na to wytwarzane w Elektrociepłowni Gdyńskiej, to najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny środowisku sposób na zapewnienie ciepła w swoim domu. Tegoroczne seminarium było niezwykłą okazją do przedstawienia zalet ciepła sieciowego, jak również rozmowy o działaniach związanych z poprawą efektywności energetycznej i korzyściach finansowych, wynikających z efektywnych energetycznie projektów modernizacyjnych – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A. – Współpraca z podmiotami lokalnymi w zakresie usług efektywności energetycznej od lat jest jedną z form naszej aktywności. Poza korzyściami finansowymi warto pamiętać o tym, że promocja efektywności energetycznej i wsparcie realizacji tego typu przedsięwzięć przekłada się na pozytywny efekt ekologiczny dla wszystkich mieszkańców - dodała Elżbieta Kowalewska.

Spotkanie było okazją do poznania zarówno planów rozwoju sieci ciepłowniczej w latach 2021-2023, jak i projektów dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni. Wsparcie termomodernizacji, wymiana źródeł ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, możliwości uzyskania dofinansowania oraz podejmowanie szeregu działań wpływających na efektywność energetyczną na rynku ciepła, budziły zainteresowanie uczestników.

Drugi blok tematyczny, zorientowany na ekologię poruszył zagadnienia związane z przyjęciem uchwały antysmogowej w Gdyni i Gdańsku. Zmieniła ona przepisy dotyczące zmiany sposobu ogrzewania z „kopciuchów” na bezpieczne i ekologiczne rozwiązania. To kolejny ważny krok, by poprawić jakość powietrza.

Oczyszczenie powietrza poprzez filtrowanie pyłów zawieszonych w powietrzu czy gromadzenie wody deszczowej to niewątpliwe zalety zielonych dachów. Zielone Dachy, inwestycje przyjazne ptakom i minimalizowanie ryzyka kolizji ptaków z infrastrukturą to zagadnienia poruszone w drugim bloku warsztatów.

Seminarium co roku porusza kwestie bardzo istotne  dla administratorów. Cieszymy się, że przedstawiona tematyka spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, a frekwencja pozytywnie nas zaskoczyła. W imieniu wszystkich organizatorów dziękuję również za udział i współtworzenie tego wydarzenia ekspertom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Stowarzyszeniu Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com i Stowarzyszeniu Dachy Zielone. To wydarzenie potwierdza, że nasze wspólne działania, wynikające z troski o środowisko przynoszą wymierne skutki – nie tylko w postaci poprawy aktualnej sytuacji, ale również lepszej i zdrowszej przyszłości – podsumowuje Marek Łucyk – wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.