Wsparcie kultury, edukacji, sportu i odbiorców wrażliwych społecznie – PGE Energia Ciepła podsumowuje 2022 rok w Trójmieście

08.02.2023
pge-energia-ciepla-oddzial-wybrzeze-gdansk

PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Najwyższą wagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom, a także do rozwoju ciepłownictwa systemowego, którego wykorzystanie pozytywnie wpływa na jakość powietrza i środowisko. Działając lokalnie, spółka wspiera także wartościowe inicjatywy i nie jest obojętna na potrzeby społeczne.

 

- Od 50 już lat produkujemy ciepło dla Trójmiasta. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców i pewność dostaw ciepła.  Jesteśmy również odpowiedzialni  społecznie , dlatego w wielu obszarach angażujemy się dla dobra wspólnego– powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże. - Podejmując decyzje pamiętamy, jak ważny wpływ wywieramy na otoczenie. Dbanie o środowisko, zmniejszanie naszego śladu węglowego i wspieranie społeczności lokalnych dla poprawy jakości życia to także nasza odpowiedzialność – dodała Elżbieta Kowalewska.

Ciepło płynące z sieci ciepłowniczych w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi i Gminie Kosakowo, a wkrótce także w Redzie, powstaje w wysokosprawnych elektrociepłowniach w Gdańsku i Gdyni, które wyposażone są w wydajne systemy odazotowania i odsiarczania spalin oraz filtrowania pyłów. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania niskiej emisji, która jest problemem wielu polskich miast. PGE Energia Ciepła dużą wagę przywiązuje do współpracy z lokalnymi samorządami, aby wspólnie poprawiać jakość życia mieszkańców.

Przykładem takiego współdziałania jest projekt „Daj się ogrzać. Przyłącz się do ciepłolubnych”, realizowany wspólnie z OPEC i Miastem Gdynia, a także Gminą Kosakowo. W ramach projektu odbywają się spotkania z zarządcami i administratorami budynków na temat m.in. poprawy efektywności energetycznej, czy praktycznych aspektów podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W zakresie działań edukacyjnych programu „Energetyczna Kariera” spółka współpracuje z Zespołem Szkół Energetycznych w Gdańsku, wspierając naukę przyszłych energetyków. W ciągu roku merytorycznie i finansowo pomaga szkole, przekazując także dofinansowanie na zakup pomocy naukowych. Funduje też nagrody finansowe dla najlepszych uczniów, wyłonionych podczas praktyk w elektrociepłowniach. Za te działania w roku 2022  PGE Energia Ciepła została doceniona otrzymując tytuł „Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej".

W minionym roku razem z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku pracownicy Elektrociepłowni posadzili kolejne drzewa w ramach programu „Lasy pełne energii”. Nowy fragment lasu powstał na terenie Nadleśnictwa Kartuzy, w leśnictwie Kolańska Huta, w Gminie Somonino. Łącznie, w trakcie kilkugodzinnej akcji, posadzonych zostało ok. 7 tys. sadzonek sosny zwyczajnej.

Już ósmy sezon, dzięki kamerom, można było obserwować życie sokołów wędrownych,  mieszkających na kominie elektrociepłowni w Gdyni. W 2022 r. odnotowano ponad 150 tys. wejść na podgląd gniazda sokołów, w którym wykluły się cztery pisklaki.

Z kolei na terenie Składowiska Odpadów Paleniskowych w Letnicy stanęła pasieka pszczół. Pszczoły w mieście to nie tylko nowa ekologiczna moda, ale także uzasadnione działanie na rzecz ochrony przyrody. Na dobry początek stanęły ule, które zamieszkuje dzisiaj około 20 tys. tych owadów.

Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni po raz kolejny w 2022 r. wsparły odbiorców wrażliwych społecznie, w ramach ogólnopolskiego programu "Dzielimy się ciepłem". Wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. zł, na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, otrzymało 5 organizacji: Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Dom dla osób bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku, Dom dla seniorów Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" w Gdańsku, Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego i Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 2 z siedzibą w Gdyni.

W 2022 r. minęło też 25 lat od zakończenia eksploatacji EC „Ołowianka" w Gdańsku i przekazania jej na cele kultury. Budynki zostały zaadaptowane na siedzibę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i nieprzerwanie od tego momentu Grupa PGE wspiera tę instytucję.

PGE Energia Ciepła partnerem miast i regionów

Niemalże pół miliona złotych PGE Energia Ciepła przekazała w 2022 roku do ponad 30 organizacji w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem. W ten sposób spółka wsparła działalność szpitali, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, środowiskowych domów samopomocy, schronisk dla zwierząt, fundacji i stowarzyszeń, aby mogły one jeszcze lepiej spełniać swoje misje wobec najbardziej potrzebujących. 

- Jesteśmy partnerem miast i regionów. Dlatego potrzeby i inicjatywy mieszkańców lokalizacji, w których mamy swoje elektrociepłownie są nam bliskie. Angażujemy się w realizację projektów na rzecz czystego powietrza, wsparcia ochrony środowiska, edukacji dzieci i młodzieży w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także kultury i sportu. Aktywnie uczestniczymy również w działaniach na rzecz pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie. W ubiegłym roku włączyliśmy  się także we wsparcie dla Ukrainy, przekazując paczki z żywnością i najbardziej potrzebnymi artykułami  – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła już od lat, we współpracy ze szkołami średnimi o profilu technicznym w miastach, w których zlokalizowane są aktywa spółki, prowadzi program Energetyczna Kariera. Projekt zakłada umożliwianie uczniowi nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie elektrociepłowni oraz zaznajomienie się z konkretnymi stanowiskami poprzez praktyki i staże. W 2022 r. najbardziej intensywne działania tego programu, prowadzono w elektrociepłowniach w Zielonej Górze, Toruniu, Krakowie oraz na Wybrzeżu.

W ramach ogólnopolskiego programu PGE Lasy pełne energii  blisko 20 tys. drzew PGE Energia Ciepła posadziła w 2022 roku, wspólnie z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. Dzięki tym działaniom spółka pomaga poprawić jakość powietrza oraz stan wód gruntowych, a także wspiera odbudowę drzewostanu w polskich lasach.

Od ponad 10 lat PGE Energia Ciepła współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, dzięki czemu realizowana jest ochrona sokołów wędrownych w Polsce. Ptaki te  zagnieździły się na  kominach elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni, Lublinie Wrotków i w Toruniu, gdzie życie ptaków można obserwować on-line, oraz w Gdańsku. W 2022 roku odnotowano prawie 150 tys. wejść na podgląd tylko gdyńskiego gniazda a z 13 złożonych przez sokoły wędrowne jaj wykluło się 8 piskląt.